*

Bạn đang xem: Cập nhật cổ phiếu lhg

Xem đồ vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu vớt GD cổ đông mập và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Xem Hướng Bếp Theo Tuổi Vợ Hay Chồng Thì Chính Xác? &Raquo; Thông Tin Dự Án

Xem đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại cồn ngắn hạn 1,568,615,437 1,662,238,471 1,540,670,493 1,716,274,260
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACB Hcsmaritimo-online.comX 3.5 32.6 9.2 70,034.5
BWE Hcsmaritimo-online.comX 3.6 31.3 8.7 4,612.5
Dcsmaritimo-online.comN Hcsmaritimo-online.comX 3.4 47.7 14.0 592.1
HAX Hcsmaritimo-online.comX 3.4 22.3 6.5 720.2
HDC Hcsmaritimo-online.comX 3.5 44.5 12.8 2,767.1
HMC Hcsmaritimo-online.comX 3.2 17.7 5.5 335.0
HUB Hcsmaritimo-online.comX 3.3 26.5 8.0 518.4
IMP Hcsmaritimo-online.comX 3.2 72.6 22.5 4,200.3
LHG Hcsmaritimo-online.comX 3.4 33.9 10.0 1,702.4
NAV Hcsmaritimo-online.comX 3.3 đôi mươi.5 6.2 152.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng tự những mối cung cấp an toàn, có mức giá trị tham khảo với những công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko Chịu đựng trách nhiệm trước đa csmaritimo-online.comố rủi ro nào do áp dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan