*

Bạn đang xem: Kls : công ty cổ phần chứng khoán kim long

KLcsmaritimo-online.com được thành lập năm 2006 và thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán, bao gồm: môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, tư vấn tài chính, đầu tư chứng khoán, lưu ký chứng khoán, và bảo lãnh phát hành chứng khoán. Được csmaritimo-online.cománg lập và điều hành bởi những chuyên gia dày dạn kinh nghiệm, KLcsmaritimo-online.com đã và đang tạo lập được uy tín và vị thế của mình trên thị trường chứng khoán Việt Nam.
Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 3-2015 Quý 4-2015 Quý 1-2016 Quý 2-2016 Tăng trưởngXem thêm: Tây Tứ Trạch Là Gì - Hướng Đông Tứ Trạch & Và Gồm Những Hướng Nào

Xem đầy đủ
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu động ngắn hạn 2,123,591,674 2,092,802,380 2,290,045,077 2,124,527,063
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Xem chi tiếtChi tiết phương án kinh doanh năm 2010Phương án phát hành:Chào bán 100 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu giá 10.000 đồng/cổ phiếuChào bán 2,5 triệu cổ phiếu cho CBCNV gái 10.000 đồng/cổ phiếu
Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
GTN Hcsmaritimo-online.comX -0.2 23.8 -96.4 3,750.0
PXI Hcsmaritimo-online.comX -0.3 3.8 -10.9 66.0
TMT Hcsmaritimo-online.comX -0.3 9.7 -27.9 188.8
TTZ HNX -0.5 3.4 -7.5 13.6
VCR HNX -0.2 23.5 -100.5 255.6
KLcsmaritimo-online.com HNX -0.4 - - 1,950.1
PVX HNX -0.6 2.9 -5.2 320.0
MHL HNX -0.2 3.8 -17.5 27.0
BII HNX -0.5 8.6 -16.9 34.6
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do csmaritimo-online.comử dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan