*

Bạn đang xem: Hpg giá cổ phiếu và biểu đồ — hose:hpg — tradingview

Tra cứu vớt tài liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu GD cổ đông mập và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem đầy đủ
Doanh thu bán csmaritimo-online.comản phẩm với CCDV 19,451,060,972 đôi mươi,694,235,681 24,968,612,501 26,165,172,617


Xem không thiếu thốn
Tổng gia csmaritimo-online.comản lưu hễ ngắn hạn 34,134,100,271 39,021,211,004 43,319,362,756 56,800,328,872

Xem thêm: Xem Hướng Nhà Tuổi Ất Sửu Nữ Mạng Và, TuổI Áº¤T Sá»­U HợP Hæ°Á»›Ng Nã O

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

<"VideoId":"csmaritimo-online.comTOCKPAGE_VIDEO_1","Title":"Giới thiệu Tập đoàn Hoà Phát - Hoà Hợp cùng Phát triển >
Nội thất Hòa Phát duy trì Thị Phần bậc nhất về chiếc mặt hàng văn uống phòng. Trong ảnh là công nhân quản lý và vận hành trang bị bất chợt CNC trên Nhà thiết bị Tủ Fe - csmaritimo-online.comhop Cổ phần Nội thất Hòa Phát tại Bình Dương
Khu thxay thành phẩm trên Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát Hải Dương. Thxay chế tạo Hòa Phát hiện nay đang nắm dữ Thị Trường tiên phong hàng đầu cả nước và xuất khẩu csmaritimo-online.comang trọng những nước trên nhân loại
Với điểm mạnh cảng csmaritimo-online.comông, cảng biển khơi ngay trên Nhà csmaritimo-online.comản phẩm công nghệ, Thnghiền Hòa Phát tiện lợi chuyển động tới những Thị phần cùng với Chi phí tuyên chiến đối đầu
Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
CRE Hcsmaritimo-online.comX 3.1 29.6 9.7 2,275.2
CVT Hcsmaritimo-online.comX 3.2 51.2 16.3 1,471.3
DBD Hcsmaritimo-online.comX 3.2 47.0 14.9 2,507.0
APH Hcsmaritimo-online.comX 3.3 48.8 14.8 8,724.1
Dcsmaritimo-online.comN Hcsmaritimo-online.comX 3.4 47.7 14.0 571.5
HAX Hcsmaritimo-online.comX 3.4 22.9 6.7 698.1
HMC Hcsmaritimo-online.comX 3.2 18.1 5.7 335.0
HPG Hcsmaritimo-online.comX 3.2 46.6 14.4 138,495.2
HUB Hcsmaritimo-online.comX 3.3 26.5 8.0 531.7
IMP Hcsmaritimo-online.comX 3.2 72.8 22.6 3,713.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng phù hợp tự những mối cung cấp an toàn, có giá trị tham khảo với những đơn vị đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu đựng trách nhiệm trước đông đảo khủng hoảng rủi ro làm csmaritimo-online.comao vì thực hiện các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan