*

Bạn đang xem: Hng

Xem thiết bị thị nghệ thuật

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu GD người đóng cổ phần to & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to và Cổ đông nội bộ | Txuất xắc đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Tài Liệu Hướng Dẫn Đọc Bản Vẽ Tủ Điện Trên Bản Vẽ Và Cách Đọc

Xem vừa đủ
Tổng gia tài lưu lại động thời gian ngắn 3,790,098,347 5,118,277,343 3,894,209,755 6,255,663,623
Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
HNG Hcsmaritimo-online.comX -0.8 11.9 -14.2 12,304.9
PXT Hcsmaritimo-online.comX -0.7 2.8 -3.9 52.0
DXG Hcsmaritimo-online.comX -0.8 24.0 -28.9 11,138.5
TCR Hcsmaritimo-online.comX -0.6 4.2 -6.4 193.1
TTE Hcsmaritimo-online.comX -0.9 11.5 -12.2 253.6
TTF Hcsmaritimo-online.comX -0.8 6.5 -7.9 1,552.9
VJC Hcsmaritimo-online.comX -0.7 131.0 -176.9 68,675.2
VTH HNX -0.9 7.5 -8.1 47.0
VTL HNX -0.9 16.8 -18.0 86.0
TTZ HNX -0.9 3.4 -3.8 22.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng trường đoản cú các nguồn an toàn, có mức giá trị tìm hiểu thêm với các bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước đông đảo khủng hoảng làm csmaritimo-online.comao bởi csmaritimo-online.comử dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan