*

Bạn đang xem: Gmd : công ty cổ phần gemadept

chúng tôi Gemadept, tiền thân là một trong những doanh nghiệp đơn vị nước, thành lập và hoạt động năm 1990. Cùng cùng với cơ chế thay đổi kinh tế của nhà nước, năm 1993, Gemadept biến 1 trong các ba đơn vị đầu tiên được CP hóa và được niêm yết trên Thị Phần chứng khoán toàn nước từ năm 2002.

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu giúp tài liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông Khủng & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ & Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm: Nữ Sinh Năm 1963 Hợp Hướng Nào ? Khắc Hướng Nào? Xem Nam Nữ Tuổi Quý Mão 1963 Hợp Hướng Nào

*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia csmaritimo-online.comản lưu giữ cồn thời gian ngắn 1,314,562,394 1,252,951,008 1,267,586,653 1,374,259,484
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AAA Hcsmaritimo-online.comX 1.3 15.7 12.0 3,171.2
ABcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 1.4 42.5 30.9 1,226.2
ABT Hcsmaritimo-online.comX 1.2 30.8 24.8 351.8
AGM Hcsmaritimo-online.comX 1.4 13.7 10.1 236.6
Acsmaritimo-online.comM Hcsmaritimo-online.comX 1.2 15.2 12.9 3,999.5
BCE Hcsmaritimo-online.comX 1.1 13.0 11.8 394.5
BCI Hcsmaritimo-online.comX 1.4 29.5 20.6 3,633.6
BMC Hcsmaritimo-online.comX 1.2 18.3 15.2 185.3
BTP Hcsmaritimo-online.comX 1.5 14.8 10.0 916.4
BTT Hcsmaritimo-online.comX 1.2 53.0 43.1 702.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng trường đoản cú những mối cung cấp an toàn và tin cậy, có giá trị tìm hiểu thêm với các bên chi tiêu. Tuy nhiên, csmaritimo-online.comhop chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước những rủi ro làm csmaritimo-online.comao vị csmaritimo-online.comử dụng những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan