*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán fpt retail

Xem đồ dùng thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu vãn GD cổ đông lớn và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần mập & Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20đôi mươi Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem vừa đủ
Doanh thu thuần về BH và hỗ trợ DV 4,141,484,040 3,246,782,504 3,459,135,308 3,957,701,485

Xem thêm: Hướng Dẫn 8 Cách Xác Định Hướng Đông Bắc Nhanh Chóng, Chính Xác

*

Xem đầy đủ
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu lại hễ ngắn hạn 5,622,223,813 4,293,719,624 4,336,632,445 4,964,905,302
Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
AHP Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hcsmaritimo-online.comX 0.1 3.6 26.4 457.8
ATG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
BGM Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.9 85.7 42.1
CTF Hcsmaritimo-online.comX 0.1 19.5 193.4 1,379.9
DAH Hcsmaritimo-online.comX -0.2 6.4 -31.3 125.2
DXV Hcsmaritimo-online.comX 0.0 4.7 434.7 39.1
E1VFVN30 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 15.5 0.0

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hòa hợp từ những nguồn an toàn và tin cậy, có mức giá trị tham khảo với các bên đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi ko chịu đựng trách nát nhiệm trước hầu hết khủng hoảng làm csmaritimo-online.comao vị áp dụng những dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan