*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán dtk

Xem vật thị chuyên môn

*

Tra cứu tài liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông béo & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội cỗ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-2020 Quý 2-20trăng tròn Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem tương đối đầy đủ
Doanh thu bán csmaritimo-online.comản phẩm và CCDV 3,435,027,849 3,208,137,341 2,787,797,942 3,337,686,479

Xem thêm: Vingroup Có Bao Nhiêu Mã Chứng Khoán Vincom Retail, Vingroup Có Bao Nhiêu Mã Cổ Phiếu

*

Xem không hề thiếu
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu lại hễ thời gian ngắn 3,928,364,456 3,587,862,212 2,812,019,767 3,560,396,318
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ACL Hcsmaritimo-online.comX 0.6 13.7 23.9 689.7
APG Hcsmaritimo-online.comX 0.9 9.2 10.4 295.7
APH Hcsmaritimo-online.comX 0.6 48.1 82.0 9,546.3
CCL Hcsmaritimo-online.comX 0.9 13.8 15.6 655.5
CLG Hcsmaritimo-online.comX 0.6 0.8 1.2 16.3
CTD Hcsmaritimo-online.comX 0.6 74.0 125.7 5,555.5
CTcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.7 15.7 22.9 1,590.7
DBT Hcsmaritimo-online.comX 0.8 12.4 16.2 184.7
DQC Hcsmaritimo-online.comX 0.6 24.0 42.4 509.8
DRH Hcsmaritimo-online.comX 0.6 12.7 21.6 618.5

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng từ những nguồn đáng tin cậy, có mức giá trị xem thêm cùng với những công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước rất nhiều rủi ro khủng hoảng làm csmaritimo-online.comao bởi vì thực hiện các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan