*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán dầu khí

Xem đồ thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu GD cổ đông lớn & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Sinh Khí Là Gì Và Những Hướng Sinh Khí Là Gì ? Những Hướng Xây Nhà Có Khí Tốt

*

Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.3 17.3 60.7 291.9
AHP Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
Acsmaritimo-online.comG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 37.1 2,263.3
Acsmaritimo-online.comT Hcsmaritimo-online.comX 0.2 61.0 307.4 2,335.5
ATG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
BGM Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hcsmaritimo-online.comX 0.1 3.7 26.9 438.2
CTF Hcsmaritimo-online.comX 0.1 19.8 159.5 933.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do csmaritimo-online.comử dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan