*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán dầu khí

Xem vật thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu GD cổ đông Khủng & người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Sinh Khí Là Gì Và Những Hướng Sinh Khí Là Gì ? Những Hướng Xây Nhà Có Khí Tốt

*

Chỉ tiêu tài thiết yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ADcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.3 17.3 60.7 291.9
AHP Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
Acsmaritimo-online.comG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 37.1 2,263.3
Acsmaritimo-online.comT Hcsmaritimo-online.comX 0.2 61.0 307.4 2,335.5
ATG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
BGM Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.9 91.6 42.1
CII11709 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hcsmaritimo-online.comX 0.1 3.7 26.9 438.2
CTF Hcsmaritimo-online.comX 0.1 19.8 159.5 933.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng thích hợp từ các nguồn an toàn, có mức giá trị tham khảo với những công ty chi tiêu. Tuy nhiên, csmaritimo-online.comhop chúng tôi không chịu trách rưới nhiệm trước phần đa rủi ro khủng hoảng nào vì chưng thực hiện những tài liệu này.
*

Bài viết liên quan