*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán csm

Xem đồ thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu GD người đóng cổ phần bự và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông to & Cổ đông nội bộ | Ttốt thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Tuổi 90 Hợp Hướng Nào Để Thêm Giàu Sang Phú Quý, Hướng Nhà Tuổi 1990 Theo Phong Thủy

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia csmaritimo-online.comản lưu lại đụng ngắn hạn 2,171,033,801 2,215,634,296 2,359,505,051 2,516,482,816
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
ABcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.9 42.5 47.8 400.6
APG Hcsmaritimo-online.comX 0.8 9.0 11.3 343.7
Acsmaritimo-online.comP Hcsmaritimo-online.comX 0.7 7.3 9.8 235.2
BCG Hcsmaritimo-online.comX 0.6 15.3 24.1 1,103.0
C47 Hcsmaritimo-online.comX 0.8 13.0 15.5 139.6
Bcsmaritimo-online.comI Hcsmaritimo-online.comX 0.8 14.3 18.1 1,179.2
CLG Hcsmaritimo-online.comX 0.6 0.8 1.2 25.2
CLW Hcsmaritimo-online.comX 0.8 24.0 30.0 312.0
Ccsmaritimo-online.comM Hcsmaritimo-online.comX 0.7 19.3 26.1 1,709.8
CTcsmaritimo-online.com Hcsmaritimo-online.comX 0.6 15.6 26.4 808.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng từ những nguồn tin cậy, có giá trị tham khảo cùng với những bên đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, csmaritimo-online.comhop chúng tôi ko chịu đựng trách rưới nhiệm trước phần lớn khủng hoảng như thế nào bởi csmaritimo-online.comử dụng các dữ liệu này.
*

Bài viết liên quan