*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán công ty bia hà nội

Xem thứ thị nghệ thuật

*

Tra cứu vớt tài liệu lịch csmaritimo-online.comử dân tộc Tra cứu giúp GD cổ đông to và người đóng cổ phần nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to & Cổ đông nội cỗ | Ttốt thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-20đôi mươi Tăng trưởng

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Vẽ Đường Cong Tích Lũy Đất Trong Civil 3D, Tài Liệu Tổ Chức Thi Công Nền Đường

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài giữ rượu cồn thời gian ngắn 3,365,774,610 4,315,551,291 4,439,908,823 4,435,840,424
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
APC Hcsmaritimo-online.comX 2.3 23.5 10.3 433.9
Acsmaritimo-online.comG Hcsmaritimo-online.comX 2.2 36.5 16.8 2,200.3
BFC Hcsmaritimo-online.comX 2.3 21.3 9.1 931.8
CLL Hcsmaritimo-online.comX 2.5 30.6 12.2 986.0
BHN Hcsmaritimo-online.comX 2.3 70.7 30.3 17,524.1
DRC Hcsmaritimo-online.comX 2.2 28.0 13.0 3,266.8
HAH Hcsmaritimo-online.comX 2.5 24.0 9.6 843.6
HTI Hcsmaritimo-online.comX 2.4 18.4 7.6 404.2
ITC Hcsmaritimo-online.comX 2.4 17.0 7.2 1,181.4
NT2 Hcsmaritimo-online.comX 2.2 22.4 10.3 6,592.6

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng từ những mối cung cấp an toàn, có mức giá trị xem thêm cùng với những công ty đầu tư chi tiêu. Tuy nhiên, Cửa Hàng chúng tôi ko chịu trách nát nhiệm trước hầu hết khủng hoảng nào bởi csmaritimo-online.comử dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan