*

Bạn đang xem: Mã chứng khoán asm

Tiền thân của tập đoàn lớn csmaritimo-online.comao Mai (tên gọi khác của người csmaritimo-online.comử dụng cổ phần Đầu tư và Xây dựng csmaritimo-online.comao Mai thức giấc An Giang) là công ty liên doanh Kiến trúc tỉnh An Giang được thành lập năm 1988. Đến năm 1997, theo xu hướng Open hội nhập của nền kinh tế tài chính bây giờ, các cán bộ chủ quản vẫn bóc ra Thành lập và hoạt động cửa hàng CP Xây dựng csmaritimo-online.comao Mai tỉnh An Giang. Đây là công ty không tính quốc doanh gồm chi bộ Đảng đầu tiên của Tỉnh. Ban đầu, nhân csmaritimo-online.comự của csmaritimo-online.comao Mai bên dưới 50 tín đồ. Vốn điều lệ 905 triệu đồng tiếp đến tăng lên vài ba tỷ đồng, vận động hầu hết là xây cất xây lắp dự án công trình tại các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam csmaritimo-online.comở rồi cải tiến và phát triển mở rộng lên Tây Nguyên

Xem đồ gia dụng thị nghệ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu vớt GD cổ đông béo & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông phệ và Cổ đông nội cỗ | Txuất xắc thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20trăng tròn Quý 3-20đôi mươi Tăng trưởng

Xem thêm:

Xem rất đầy đủ
Doanh thu bán hàng cùng CCDV 3,858,591,063 3,206,617,974 2,940,364,689 2,855,242,944
*

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài lưu lại đụng ngắn hạn 7,558,525,461 7,848,503,798 7,995,076,140 8,911,674,052
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG csmaritimo-online.comÁNG LẬPhường
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
Chủ tịch HDQT Bà Lê Thị Nguyệt Thu 36 Từ ngày thứ nhất mon 09 năm 2014 mang đến ngày 16 tháng 11 năm 2019 : Phó Tổng GĐ Công ty... Chi ngày tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Văn Hung 67 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị công ty chúng tôi Cổ phần Đầu tứ và Phát... Chi máu...
Thành viên HĐQT Ông Lê Tkhô nóng Thuấn 63 Từ năm 1997 mang lại ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT csmaritimo-online.comhop Cổ phần Tập đo... Chi tiết...
Thành viên HDQT Ông Nguyễn Văn Xe Chi huyết...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chi máu...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc
Tổng Giám đốc Ông Lê Thanh hao Thuấn 63 Từ năm 1997 đến ngày 26 mon 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT csmaritimo-online.comhop Cổ phần Tập đo... Chi tiết...
Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Văn uống Chung 57 Từ năm 1997 mang đến ngày 26 mon 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT cửa hàng Cổ phần Tập ... Chi ngày tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Xuân Quế 53 Từ ngày 01 tháng 0một năm 2017 tới lúc này : Tổng chủ tịch csmaritimo-online.comhop CPhường chi tiêu Du Lịch v... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Nguyễn Vnạp năng lượng Hung 67 Đến ngày 25 tháng 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần Đầu tư với Phát... Chi máu...
Phó Tổng GĐ Ông Trương Vĩnh Thành 44 Từ năm năm ngoái mang đến ngày 26 tháng 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập ... Chi tiết...
Phó Tổng GĐ Ông Lê Vnạp năng lượng Lâm 48 Từ năm năm ngoái mang đến ngày 26 mon 04 năm 2019 : Thành viên HDQT csmaritimo-online.comhop chúng tôi Cổ phần Tập ... Chi máu...
Phó Tổng GĐ Bà Lê Thị Phượng 41 Từ ngày 10 tháng 05 năm năm ngoái đến ngày 25 mon 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Côn... Chi tiết...
Phó Tổng Giám đốc Ông Lê Văn uống Thành 54 Từ ngày 10 tháng 05 năm 2015 cho ngày 25 mon 04 năm 2019 : Thành viên HĐQT Côn... Chi ngày tiết...
Giám đốc Tài chủ yếu Ông Trương Công Khánh 34 Từ ngày 05 mon 07 năm 2017 đến ngày 02 mon 03 năm 20trăng tròn : Kế toán thù trưởng Công... Chi tiết...
Kế tân oán trưởng Bà Ngô Thị Tố Ngân 40 Đến ngày 29 mon 10 năm 2018 : Trưởng BKcsmaritimo-online.com csmaritimo-online.comhop chúng tôi Cổ phần Đầu tư Du kế hoạch và Phá... Chi máu...
BAN KIẾM csmaritimo-online.comOÁT Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
Công cha công bố Ông Trương Công Khánh 34 Từ ngày 05 mon 07 năm 2017 đến ngày 02 mon 03 năm 20đôi mươi : Kế tân oán trưởng Công... Chi huyết...

* Danh csmaritimo-online.comách công ty vày cửa hàng Cổ phần Tập đoàn csmaritimo-online.comao Mai nắm giữ

Tiến độ các dự án đã tcsmaritimo-online.comay mê gia