*

Bạn đang xem: Nhận định mã chứng khoán agr

Xem đồ gia dụng thị chuyên môn

*

Tra cứu vãn tài liệu lịch csmaritimo-online.comử Tra cứu vớt GD cổ đông phệ & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD cổ đông lớn và Cổ đông nội bộ | Tgiỏi thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Phân Loại Nhà Cấp 1 Là Gì - Cách Phân Biệt & Quy Định Cần Biết

Xem tương đối đầy đủ
Tổng gia tài giữ đụng thời gian ngắn 1,804,163,519 1,723,891,810 1,632,373,921 1,701,858,483
Chỉ tiêu tài chính Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch marketing Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Nhóm ngành: Công ty Chứng khoán thù Vốn điều lệ: 2,1trăng tròn,000,000,000đồng KL CPhường vẫn niêm yết: 212,000,000cp KL CP đã giữ hành: 211,199,953cp
Tổ chức tư vấn niêm yết: - CTCPhường Chứng khân oán Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn và Phát triển Nông thôn VN - MCK: AGR
Giới thiệu:

Lịch csmaritimo-online.comử thành lập:

Ngành nghề và địa phận kinhdoanh:

Ngành nghề kinh doanh:

Môi giới chứng khoán;Tự doanh;Tư vấn đầu tư chi tiêu bệnh khoán;Tư vấn tài thiết yếu doanh nghiệp;Bảo lãnh tạo ra hội chứng khân oán và Đại lý phát hànhbệnh khoán;Lưu ký kết chứng khân oán.

Địa bàntởm doanh:

Bài viết liên quan