Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Laugh it off là gì

*
*
*

laugh
*

laugh /lɑ:f/ danh từ giờ cườikhổng lồ burst into lớn a laugh: cười cợt phá lênkhổng lồ have a good laugh at somebody: được mỉm cười ai một trận thoả thíchkhổng lồ have (get) the laugh of (at, on) somebody; to lớn have sầu (get) the laugh on someone”s side: mỉm cười lại ai (nghĩa bóng) quật lại thắng cầm cố aito lớn force a laugh: gượng gập cười đụng từ cười cợt, cười vui, cười cợtto lớn laugh oneself into lớn fits (convulsions): mỉm cười nhức cả bụngto burst out laughing: cười cợt phá lênto laugh a bitter laugh: cười cợt chiếc mỉm cười chua chátkhổng lồ laugh oneself helpless: cười cợt phát sặc lên, cười phân phát ho lênkhổng lồ laugh at mỉm cười, cười nhạo, cười cợt coi thườngto laugh away cười cợt nhằm xua đuổi, mỉm cười nhằm gạt vứt (dòng gì)khổng lồ laugh away one”s fears & anxiety: cười để xua xua gần như nỗi lo ngại sợ hãi hãikhổng lồ laugh down cười cợt át đito lớn laugh off mỉm cười nhưng tách đi (khó khăn…), cười xoàkhổng lồ laugh over mỉm cười khi xem xét, cười lúc bàn thảo (vụ việc gì)to lớn laugh in someone”s face cười vào phương diện ai, chế diễu ai, giễu cợt ailớn laugh in one”s sleeve cười cợt thầmto lớn laugh on the other side (corner) of the mouthto lớn laugh on the wrong side of one”s mouth (face) sẽ vui trngơi nghỉ đề xuất bi thương, đã mỉm cười lại mếuto lớn laugh somebody toàn thân out of court bêu rếu ai nhằm đầy đủ người mỉm cười tạo nên toà không hề nghe được tín đồ fan ấy khai nữalớn laugh somebody toàn thân out of some habit cười bạn làm sao để cho quăng quật một thói gì đihe laughs best who laughts last (tục ngữ) mỉm cười tín đồ chớ khá cười cợt thọ, cười bạn hôm trước ngày sau bạn cườicười

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): laugh, laughter, laugh, laughable, laughably

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): laugh, laughter, laugh, laughable, laughably

*
*

*

laugh

Từ điển Collocation

laugh noun

1 sound/act of laughing

ADJ.

Bạn đang xem: Laugh it off là gì

loud | light, little, short, slight, small | low | big, good, great The last joke got the biggest laugh. | belly, booming, hearty | barking, cackling, harsh, husky, throaty | silvery, tinkling | amused, delighted | embarrassed, nervous, shaky | polite | bitter, brittle, cynical, derisive sầu, dry, forced, hollow, humourless, mirthless, mocking, rueful, scornful She forced a humourless laugh. | infectious

VERB + LAUGH give sầu, let out, utter He gave a short, amused laugh. | have | force, manage | enjoy, lượt thích He enjoys a good laugh. | get, raise Few of his jokes got a laugh. She got a laugh out of Jachồng. | hear

LAUGH + VERB escape sb A small laugh escaped her.

Xem thêm: Gặp Gỡ Slimv Tên Thật Là Gì, Slimv: Tôi Là Một Nhà Sản Xuất Âm Nhạc!

PREP.. for a ~ She dyed her hair green just for a laugh. | with a ~ He left the room with a cynical laugh. | ~ about/at We all had a great laugh about it afterwards.

PHRASES be good for a laugh Paul”s always good for a laugh (= always amusing). | have the last laugh We”ll have sầu the last laugh if she finds out that you”re the one who played the trichồng. | a laugh at sb”s expense Oh yes, very funny?have your laugh at my expense! | the laugh is on sb (= sb looks ridiculous after they have sầu tried khổng lồ make fun of sb else)

2 sb/sth that is amusing

ADJ. good, real

PHRASES a barrel of laughs, a bit of a laugh, a laugh a minute (= very funny)

Từ điển WordNet

n.

a facial expression characteristic of a person laughing

his face wrinkled in a silent laugh of derision

v.

English Synonym and Antonym Dictionary

laughs|laughed|laughingsyn.: chuckle giggle grin guffaw howl roar smile snicker titterant.: cry