Để bổ sung đến cuốn từ diển tiếng anh chăm ngành sản xuất cầu đường giao thông.Trong bài học lúc này aroma tiếp tục gửi đến khách hàng đọc mang danh sách 53 tự vựng và nhiều từ bỏ tiếng anh siêng ngành cầu đường.

Download trộn bộ tư liệu giờ đồng hồ anh xây dựngTổng đúng theo những bài viết tiếng anh xây dựng
*

24 trường đoản cú vựng giờ anh thành lập cầu đường

1- Lateral earth pressure: Áp lực bên của đất

2- Passive pressure: Áp lực bị động

3- Maximum working pressure: Áp lực rất đại

4- Earth pressure: Áp lực đẩy của đất

5- Stream flow pressure : Áp lực của dòng nước chảy

6- Active sầu pressure: Áp lực công ty động

7- Hydrostatic pressure: Áp lực tdiệt tĩnh

8- Temperature effect: Ảnh hưởng của sức nóng độ

9- Curing: Bảo dưỡng bê tông trong những lúc hóa cứng

10- Protection against corrosion: Bảo vệ cốt thxay phòng rỉ

11- Protection against abrasion: Bảo vệ phòng mài mòn

12- Joint tape: Băng dính

13- Protection against scour: Bảo vệ chống xói lở

14- the most unfavorable: Bất lợi nhất

15- of cast iron : Bằng gang đúc

16- Unfavorable: Bất lợi

17- Concrete: Bê tông

18- of laminated/rolled steel: Bằng thnghiền cán


19- Concrete cover: Bê tông bảo lãnh (phía bên ngoài cốt thép)

20- Pumping concrete: Bê tông bơm

21- fouilk, bouchon: Bê tông bịt đáy (móng Cáp cọc, giếng, hố)

22- Svà concrete: Bê tông cát

23- Prestressed concrete: Bê tông cốt thép dự ứng lực

24- Over-reinforced concrete: Bê tông có rất nhiều cốt thép

Cụm từgiờ anh chăm ngành thiết kế cầu đường

25- External prestressed concrete: Bê tông cốt thnghiền dự ứng lực ngoài

26- Reinforced concrete: Bê tông cốt thép thường

27- Internal prestressed concrete: Bê tông cốt thxay dự ứng lực trong

28- High strength concrete: Bê tông cường độ cao

29- Cast in situ place concrete: Bê tông đúc tại chỗ

30- Spalled concrete: Bê tông đã bị tách lớp (bị tách bóc lớp)

31- Precast concrete: Bê tông đúc sẵn

32- Plain concrete, Unreinforced concrete: Bê tông ko cốt thép

33- Early strength concrete: Bê tông hóa cứng nhanh

34- Low-grade concrete resistance: Bê tông mác thấp

35- Light weight concrete: Bê tông nhẹ

36- Heavy weight concrete: Bê tông nặng

37- Sandlight weight concrete: Bê tông vơi có cát

38- Sprayed concrete, Shotcrete,: Bê tông phun

39- Lean concrete (low grade concrete): Bê tông nghèo

40- Hydraulic concrete: Bê tông thủy công

41- Gravel concrete: Bê tông sỏi

42- Fresh/green concrete: Bê tông tươi (mới trộn xong)

43- Normal weight concrete, Ordinary structural concrete: Bê tông trọng lượng thông thường

44- Portland-cement, Portland concrete: Bê tông ximăng

45- Exterior face: Bề mặt ngoài

46- Interface: Bề khía cạnh đưa tiếp

47- Form exterior face : Bề phương diện ván khuôn

48- Contact surface: Bề khía cạnh tiếp xúc

49- Prestressing bed: Bệ móng Footing

50- Bed plate: Bệ đỡ phân phối hận lực

51- Unit shortening: Biến dạng teo nđính tương đối

52- Amplitude of stress: Biên độ thay đổi ứng suất

53- Long-term deformation: Biến dạng nhiều năm hạn

Aroma hết sức hy vọng bài viết về từ điển tiếng anh chăm ngành xây dựng trênhoàn toàn có thể mang lại lợi ích cho những gọi trả là các kỹ sư cùng công nhân thời cơ cầu đường giao thông hoàn toàn có thể tra cứu một biện pháp tiện lợi. Trong nội dung bài viết tiếp sau aroma xin tiếp tục gửi tặng gọi giả các trường đoản cú vựng trong lĩnh vực desgin cầu đường giao thông.

Bài viết liên quan