Nâng cao vốn từ vựng của bạn với English Vocabulary in Use tự csmaritimo-online.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một cách lạc quan.


Bạn đang xem: In mind là gì

*

a place where aircraft regularly take off và lvà, with buildings for passengers lớn wait in

Về vấn đề này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy lưu ban con chuột Các app search kiếm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Cốt Cao Độ Là Gì ? Tất Tần Tật Về Cao Độ Trong Xây Dựng Nghĩa Của Từ Cote

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng bốn Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語