Bài viết lần này xin giới thiệu với các bạn một tính năng rất hay trong Civil 3D là hỗ trợ thiết kế điều phối đất. Trước khi đi vào chi tiết chúng ta cùng điểm qua một số khái niệm cơ bản:

1. Giới thiệu chung:

Công tác điều phối đất có ý nghĩa kinh tế rất lớn trong xây dựng đường.

Công tác điều phối đất bao gồm hai loại cơ bản:

+ Điều phối ngang:

+ Điều phối dọc

Tùy thuộc vào điều kiện địa hình, trắc dọc và trắc ngang cụ thể mà tiến hàng điều phố ngang hay điều phối dọc.

Trong trường hợp này chúng ta chỉ đi xem xét điều phối dọc cho công tác điều phối đất được Civil 3D triển khai thiết kế như thế nào. Trước hết, chúng ta cùng xem xét sơ đồ điều phối đất tổng quát như hình dưới đây:

*

Chú ý các thuật ngữ:

+ Mass haul Diagram: Sơ đồ điều phối đất

+ Cumulative Volume: Khối lượng tích lũy hay khối lượng cộng dồn

+ Mass haul line: Đường cong tích lũy là đường cong vẽ trên hai trục: trục đứng biểu diễn khối lượng tích lũy còn trục ngang biểu diễn lý trình.

+ Balance Point: Điểm cân bằng đào đắp là điểm giao giữu đường cong tích lũy và trục nằm ngang có giá trị khối lượng tích lũy bằng 0. Điều đó có nghĩa là cho tới lý trình tại điểm đó thì tổng khối lượng tích lũy đào và đắp cân bằng nhau.

Bạn đang xem: Hướng dẫn vẽ đường cong tích lũy đất

+ Grade Point: Tại điểm này chuyển từ khối lượng đào sang khối lượng đắp hoặc ngược lại. Dóng điểm này lên trắc dọc thì tương ứng với điểm giao giữa đường đỏ và đường tự nhiên. Trên sơ đồ điều phối đất, điểm Grade Point trên đường cong lồi tương ứng với trường hợp chuyển từ đào sang đắp, còn với đường cong lõm tương ứng với trường hợp chuyển từ đắp sang đào.

Xem thêm: Tính Góc Phương Vị Là Gì ? Nghĩa Của Từ Góc Phương Vị Trong Tiếng Việt

+ Borrow: Đất mượn từ các mỏ đất như thùng đấu…

+ Borrow Pit: Mỏ đất mượn

+Waste: Đất đổ đi

+ Dump Site: Bãi đổ đất thải

+ Free Haul Distance: Cự ly kinh tế là cự ly đảm bảo giá thành chuyển đất từ nền đào đến nền đắp kinh tế nhất, nghĩa là không lớn hơn tổng giá thành chuyển đất nền đào đổ đi cộng với giá thành đào và chuyển đất mượn vào nền đắp. Cự ly kinh tế phụ thuộc vào từng máy thi công.

+ Balance line: Đường điều phối đất.

2. Cách tạo sơ đồ điều phối đất:

Để tạo được sơ đồ điều phối đất, các bạn cần có một tuyến đường đã cắm cọc và tính khối lượng đào đắp (Earthworks). Các bạn vào menu Sections>Create Mass Haul Diagram… như hình vẽ dưới

*

Trong sơ đồ hiện ra, các bạn chú ý các mục sau:

Trong phần General:

+ Select alignment: Chọn tuyến đường

+ Sample line group: Chọn nhóm cọc

+ Mass haul view name: đặt tên cho sơ đồ điều phối đất

+ Description: Nhập mô tả sơ đồ điều phối đất

+ Mass haul view style: Kiểu hiển thị cho sơ đồ điều phối đất

+ Mass haul view layer: Thiết lập layer

Nhấn Next để sang bước tiếp theo

*

Trong phần Mass Haul Display Options, các bạn chú ý các mục:

+Material: Lựa chọn vật liệu. Chọn vật liệu bạn đã tính trước đó.

+ Choose material to display as mass haul line: Chọn vật liệu

+ Mass haul line style: Kiểu hiện cho đường cong tích lũy

Nhấn Next để sang bước tiếp theo

*

Trong phần Balancing Options, các bạn chú ý các mục sau:

+ Free haul options: Tùy chọn về cự ly kinh tế, bạn tích chọn và nhập vào cự ly kinh tế để Civil 3D tự động vạch ra trên sơ đồ điều phối đất

+ Add/remove borrow pits and dump sites: Thêm bớt mỏ đất mượn hoặc bãi đổ đất thải. Với mỗi mỏ đất mượn hoặc bãi đổ đất thải, bạn cần nhập vào:

– Station: Lý trình của mỏ đất mượn hoặc bãi đổ đất thải

– Capacity: Tổng công suất của mỏ đất mượn hoặc bãi đổ đất thải

Kết thúc bạn nhấn Create Diagram để tạo sơ đồ điều phối đất.

*

Kết quả Civil 3D sẽ tạo ra sơ đồ điều phối đất như hình dưới:

*

3. Hiệu chỉnh kiểu hiện thị:

Để hiệu chỉnh các thuộc tính của đường cong tích lũy, các bạn nhấn chuột vào đường cong tích lũy (mass haul line) rồi chọn Mass Haul Line Properties…

*

Trong hộp thoại hiện ra:

Với tab Information, các bạn có thể hiệu chỉnh các mục

+ Name: Tên đường cong tích lũy

+ Object style: Kiểu hiển thị đường cong tích lũy

*

Với tab Balancing Options: Tương tự như trên, các bạn có thể hiệu chỉnh về cự ly kinh tế cũng như thêm,bớt, hiệu chỉnh các mỏ đất, bãi đổ đất thải.

*

Để hiệu chỉnh kiểu hiện thị cho đường cong tích lũy, các bạn cũng nhấn chuột phải vào đường cong tích lũy rồi chọn Edit Mass Haul Line Style… như hình dưới

*

Trong hộp thoại hiện ra, các bạn chú ý các mục sau:

Với tab Free Haul, các bạn có thể lựa chọn một trong hai kiểu biểu diễn cự ly kinh tế bằng:

+ Measure from grade point: Dựa vào các điểm grade point như hình minh họa dưới trong đó bề rộng vùng 1 chính là cự ly kinh tế bạn nhập vào trong mục Free Haul Distance

*

+ Measure from balance point: Dựa vào các điểm cân bằng đào đắp như hình minh họa dưới

Tương tự bề rộng vùng 1 chính là cự ly kinh tế bạn nhập vào trong mục Free Haul Distance

*

*

Với tab Display, các bạn có thể hiệu chỉnh ẩn hiện, màu sắc, lớp với các thành phần của đường cong tích lũy