Visio Plan 2 csmaritimo-online.com Visio Professional 2021 Visio Standard 2021 Visio Professional 2019 Visio Standard 2019 Visio Professional 2016 Visio Standard 2016 Visio Professional 2013 Office dành cho doanh nghiệp Office 365 Business Essentials Quản trị viên csmaritimo-online.com 365 Office.com Xem thêm...Ít hơn

Visio không được bao gồm trong bộ sản Office, nhưng được bán dưới dạng ứng dụng độc lập. Nếu chưa có tài Visio bạn có thể mua hoặc dùng thử ngay.

Bạn đang xem: Hướng dẫn cài đặt visio 2010

Mua hoặc dùng Visio

Bạn có phiên Visio nào?

Chỉ một số phiên bản của Visio bao gồm ứng dụng trên máy tính.

Nếu bạn có Gói Visio 2 hoặc phiên bản không đăng ký như Visio Professional hoặc Visio Standard2021 , 2019, 2016hoặc 2013thì bạn có thể cài đặt và sử dụng ứng dụng trên máy tính.


Mẹo: Nếu bạn đang sử dụng Visio tại cơ quan hoặc trường học và không chắc mình có giấy phépVisio Plan 1 hoặc Gói Visio 2, hãy xem Tôi có sản phẩm hoặc giấy phép csmaritimo-online.com 365 business nào?


Cài Visio ( ThiếtGói Visio 2 hoặc Visio Professional)

Các bước dưới đây mô tả cách cài đặt ứng dụng trên máy tính được bao gồm trongGói Visio 2 và các phiên bản không đăng ký của Visio Professional hoặc Visio Standard2021, 2019, 2016hoặc 2013. Nếu bạn đãVisio Plan 1 thấy các bước bên dưới tab Visio web.


Bước 1: Liên kết Visio với tài khoản của bạn

Để cài Visio, bạn cần liên kết giấy phép với tài khoản csmaritimo-online.com hoặc tài khoản cơ quan hoặc trường học của mình. Bạn sử dụng tài khoản nào tùy thuộc vào phiên bản Visio bạn có. 


Visio Professional (hoặc Tiêu chuẩn)  Phiên bản không đăng ký được

Quy đổi khóa sản phẩm Bạn chưa tải một tài sản?

Nếu khóa sản phẩm của bạn đã được liên kết với tài khoản Tài khoản csmaritimo-online.com, hãy chuyển đến Bước 2.

Sau Visio được liên kết với tài khoản Tài khoản csmaritimo-online.com, bạn sẽ không còn cần khóa sản phẩm nữa. Nó sẽ luôn được liên kết với tài khoản của bạn và bạn có thể tải xuống lại ứng dụng hoặc quản lý giấy phép của mình từ account.csmaritimo-online.com.com.


Gói Visio 2  Đăng ký phiên bản

Tài khoản cơ quan hoặc trường học của bạn phải có giấy phép được gán cho Gói Visio 2. Đi tới Bước 2.

Nếu bạn không thể hoàn thành Bước 2, hãy liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được Gói Visio 2 phép mới được gán cho bạn.


Lưu ý: Nếu bạn là người quản csmaritimo-online.com 365 chịu trách nhiệm gán giấy phép, hãy xem mục Gán giấy phép cho người dùng và Hướng dẫn triển khai Visio.


Bước 2: Đăng nhập để tải xuống thưVisio

Trước khi bạn bắt đầu Hãy đảm bảo PC của bạn đáp ứng yêu cầu hệ thống. 

Tài khoản bạn đăng nhập phụ thuộc vào phiên bản Visio bạn có. Thực hiện theo các bước dành cho phiên bản của bạn.


Visio Professional (hoặc Tiêu chuẩn)  Các phiên bản không đăng ký sẽ

Từ trang Office đầu, chọn Cài đặt Office.

Xem thêm: Giá Cổ Phiếu Pvs - Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Vps

*

Trong cổng thông tin account.csmaritimo-online.com.com, chọn Dịch vụ và đăng ký từ đầu trang.


Gói Visio 2  Đăng ký phiên bản

Từ Tài khoản của Tôi, chọn Ứng dụng & bị

Tìm Visio từ danh sách và chọn ngôn ngữ của bạn và phiên bản 64 bit hoặc 32 bit,sau đó chọn Cài đặt Visio. (Nếu bạn đã cài đặt bất kỳ Office dụng nào khác, hãy đảm bảo chọn cùng một phiên bản bit cho bản cài Visio của bạn. Tôi đang dùng phiên bản Office nào?)


Visio phải bắt đầu tải xuống. Làm theo lời nhắc trong Bước 3: Cài Visio để hoàn tất việc cài đặt.

Bước 3: Cài đặt Visio

Tùy theo trình duyệt của bạn, bấm vào Chạy (trong Edge hoặc Internet Explorer), Thiết lập (trong Chrome) hoặc Lưu Tệp (trong Firefox).

Nếu bạn thấy lời nhắc từ Kiểm soát Tài khoản Người dùng với nội dung Bạn có muốn cho phép ứng dụng này thực hiện thay đổi đối với thiết bị của bạn không? chọn .

Cài đặt sẽ bắt đầu.

*

Cài đặt của bạn hoàn tất khi bạn thấy câu"Tất cả đã xong! Visio đã được cài đặt ngay" và một hiệu ứng hoạt hình sẽ được phát để chỉ cho bạn vị trí của ứng Visio trên máy tính của bạn.

Làm theo hướng dẫn trong cửa sổ để tìm Visio. Ví dụ: tùy thuộc vào phiên bản ứng dụngWindows, chọn Bắt đầu, rồi cuộn để Visio danh sách ứng dụng của bạn.

*

Câu hỏi thường gặp về càiVisio

Chọn một trong các sự cố bên dưới để bung rộng. Nếu sự cố của bạn không được liệt kê, vui lòng để lại phản hồi cho chúng tôi ở cuối bài viết này và mô tả sự cố bạn đang gặp phải.