Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ csmaritimo-online.com.Học những trường đoản cú bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Head off là gì

*

in certain countries, especially Mexico, the name for All Souls" Day (2 November), when people who have died are remembered

Về Việc này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vãn bằng phương pháp nháy lưu ban loài chuột Các tiện ích kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép

Xem thêm: Nữ Tăng Chiều Cao Đến Bao Nhiêu Tuổi Hết Cao Đến Bao Nhiêu Tuổi?

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語