Nâng cao vốn từ vựng của người tiêu dùng với English Vocabulary in Use từ csmaritimo-online.com.Học những từ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


Bạn đang xem: Good afternoon là gì

*

a town or đô thị that tries to lớn encourage a good environment, for example by providing a lot of parks and using food that is grown in the local area

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy đúp chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu trao giấy phép

Xem thêm: Đoán Tên Thật Dàn Thí Sinh Rap Việt: Karik Tên Thật : Phạm Hoàng

Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語