Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ csmaritimo-online.com.Học các từ bỏ bạn cần tiếp xúc một cách tự tin.


Bạn đang xem: Give là gì

to lớn say publicly that everyone present at a formal occasion, especially a meal, should drink a toast khổng lồ someone (= have sầu a drink in honour of someone):
in some sports, to lớn decide and state officially that a player or the ball is in a particular condition or place:
lớn offer something of your own to another person or thing, or khổng lồ allow something you own or control to be owned or used by another:
fig. The negotiations are completely deadlocked, và neither side will give an inch (= each refuses lớn change its position even a little).
The composition of two reflections will give a rotation which is already a multiple of by construction above.
Các cách nhìn của các ví dụ ko diễn tả quan điểm của các biên tập viên csmaritimo-online.com csmaritimo-online.com hoặc của csmaritimo-online.com University Press tuyệt của những đơn vị trao giấy phép.
*

*

Xem thêm: Tên Thật Của Khang Hy Hay Ung Chính Mới Là Cha Ruột Vua Càn Long?

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp chuột Các app kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Sở lưu giữ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản thực hiện
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message