1. Cho các phân số: (7 over 8;19 over 40;14 over 16;7 over 5;14 over 10)

a) Rút gọn phân số: (14 over 16=........ ; 14 over 10)=..............

Bạn đang xem: Giải vở bài tập toán lớp 4

b) Viết các phân số đều phải sở hữu chủng loại số là 40 cùng bởi những phân số đang cho:

(eqalign và 7 over 8 = ldots ,,,,,,,,,,19 over 40,,,giữ,,nguyên,,,,,,,,,,,14 over 16 = ldots cr và 7 over 5 = ldots ,,,,,,,,,,14 over 10 = ldots cr )

c) Trong các phân số trên có những phân số đều bằng nhau là:

2. Lớp 4A gồm 32 học sinh được chia đều cho 4 tổ. Hỏi:

a) 3 tổ chiếm phần mấy phân số học sinh của lớp?

b) 3 tổ bao gồm bao nhiêu học tập sinh?

3. Một tàu ngoài trái đất chsinh sống 20 tấn hàng lên trạm ngoài trái đất.

Xem thêm:

Biết khối lượng sản phẩm là sản phẩm sửa chữa thay thế. Hỏi tàu thiên hà kia chsống bao nhiêu tấn vật dụng vậy thế?

4. Có một kho gạo, đầu tiên bạn ta mang ra 25 500 kilogam gạo, lần sau lấy ra số gạo ngay số gạo đem thứ 1 thì trong kho còn sót lại 14 300kg gạo. Hỏi ban đầu trong kho tất cả từng nào tấn gạo?

Bài giải

1.

a) (14 over 16 = 7 imes 2 over 8 imes 2 = 7 over 8;14 over 10 = 7 imes 2 over 5 imes 2 = 7 over 5)

b) (eqalign & 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr & 19 over 40,,,giữ,,nguyên ổn cr & 14 over 16 = 14:2 over 16:2 = 7 over 8 = 7 imes 5 over 8 imes 5 = 35 over 40 cr và 7 over 5 = 7 imes 8 over 5 imes 8 = 56 over 40 cr và 14 over 10 = 14 imes 4 over 10 imes 4 = 56 over 40 cr )

c) (7 over 8 = 14 over 16) và (7 over 5 = 14 over 10)

2. Tóm tắt

*

Bài giải

a) Trong lớp tạo thành 4 tổ

Vậy 3 tổ chia chiếm phần (3 over 4) số học viên của lớp

b) Mỗi tổ tất cả số học viên là

: 32 :4 = 8 (học tập sinh)

Số học sinh bao gồm trong những tổ là: 8 ( imes) 3 = 24 (học tập sinh)

Đáp số: a) (3 over 4) b) 24 học tập sinh

3. Tóm tắt

Tàu dải ngân hà chsinh hoạt 20T hàng

Thiết bị sửa chữa cân nặng hàng

Thiết bị cố thế: ….tấn

Bài giải

Giá trị 1 phần là:

trăng tròn : 5 = 4 (tấn)

Số hàng lắp thêm thay thế nhưng thiên hà chở là:

4 ( imes) 3 = 12 (tấn)

Đáp số: 12 tấn

4. 

Tóm tắt

Một kho gạo fan ta lấy

Lấy lần đầu:25 500kilogam gạo

Lần sau lấy: (2 over 5) số gạo lần đầu

Còn lại : 14 300kg gạo

Trong kho có:… tấn gạo

Bài giải

Theo đề bài là lần sau đem (2 over 5) số gạo đầu tiên. Tức là thứ 1 chia làm 5 phần thì lần nhì chiếm 2 phần