*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu tsc

Xem vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu tài liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu GD người đóng cổ phần to & cổ đông nội bộ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần béo & Cổ đông nội cỗ | Ttuyệt thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 4-2019 Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Hệ Số Xây Dựng Là Gì ? Cách Tính Sử Dụng Đất ? Mật Độ Xây Dựng Là Gì

*

Chỉ tiêu tài chủ yếu Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lợi nhuận
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi tiền
Tỷ lệ cổ tức bởi CP
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
BGM Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.9 85.7 42.1
AHP Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
AMD Hcsmaritimo-online.comX 0.2 3.7 23.2 449.6
Acsmaritimo-online.comG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 37.1 2,238.1
ATG Hcsmaritimo-online.comX 0.0 0.6 44.1 9.3
CII11709 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
CII41401 Hcsmaritimo-online.comX 0.0 - - 0.0
CTF Hcsmaritimo-online.comX 0.1 19.4 155.9 935.8
DTA Hcsmaritimo-online.comX -0.1 12.2 -119.1 63.4
DXG Hcsmaritimo-online.comX -0.2 24.0 -159.5 6,698.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng hợp trường đoản cú những nguồn tin cậy, có giá trị xem thêm với những công ty đầu tư. Tuy nhiên, công ty chúng tôi không chịu đựng trách rưới nhiệm trước hầu hết rủi ro khủng hoảng như thế nào do thực hiện các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan