*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu pvx

Xem đồ vật thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử vẻ vang Tra cứu GD cổ đông phệ và người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD và Phân tích không giống | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần bự & Cổ đông nội bộ | Thay đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20đôi mươi Quý 4-20trăng tròn Tăng trưởng

*

Xem thêm: Mệnh Thổ Hợp Hướng Nhà Nào ? Tốt? Mệnh Thổ Hợp Hướng Nào

Xem không thiếu
Tổng gia csmaritimo-online.comản lưu cồn thời gian ngắn 6,143,243,808 6,378,969,7đôi mươi 6,241,559,836 6,177,276,589
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (ngàn đồng)
BV (nghìn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch csmaritimo-online.comale Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng doanh thu
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bởi chi phí
Tỷ lệ cổ tức bởi cổ phiếu
Tăng vốn (%)

Mã csmaritimo-online.comàn EPcsmaritimo-online.com Giá P/E Vốn hóa TT (Tỷ đồng)
DTA Hcsmaritimo-online.comX -0.2 12.5 -52.7 107.4
LEC Hcsmaritimo-online.comX -0.3 13.5 -46.7 353.7
csmaritimo-online.comJF Hcsmaritimo-online.comX -0.3 2.9 -8.8 202.0
TDH Hcsmaritimo-online.comX -0.3 7.7 -29.3 938.4
UDC Hcsmaritimo-online.comX -0.3 7.2 -26.4 233.6
L61 HNX -0.2 8.5 -46.5 56.8
TTH HNX -0.3 2.7 -7.7 78.5
VMI HNX -0.3 0.6 -1.9 6.6
csmaritimo-online.comPI HNX -0.2 9.4 -46.5 70.6
csmaritimo-online.com74 HNX -0.3 5.2 -15.7 33.7

(*) Lưu ý: Dữ liệu được csmaritimo-online.com tổng vừa lòng từ bỏ các mối cung cấp an toàn và tin cậy, có mức giá trị tìm hiểu thêm cùng với các công ty đầu tư. Tuy nhiên, csmaritimo-online.comhop chúng tôi ko Chịu trách rưới nhiệm trước đều rủi ro khủng hoảng như thế nào vì csmaritimo-online.comử dụng các tài liệu này.
*

Bài viết liên quan