*

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu fit

Xem thiết bị thị kỹ thuật

*

Tra cứu dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử hào hùng Tra cứu GD người đóng cổ phần béo & cổ đông nội cỗ
*
Báo lỗi tài liệu
Lọc tin: Tất cả | Trả cổ tức - Chốt quyền | Tình hình csmaritimo-online.comXKD & Phân tích khác | Tăng vốn - Cổ phiếu quỹ | GD người đóng cổ phần to và Cổ đông nội bộ | Ttuyệt đổi nhân csmaritimo-online.comự
Chỉ tiêu
*
Trước csmaritimo-online.comau
*
Quý 1-20trăng tròn Quý 2-20đôi mươi Quý 3-20trăng tròn Quý 4-2020 Tăng trưởng

Xem thêm: Kích Thước Gạch Táp Lô Là Gì, Gạch Táp Lô 2 Lỗ Xây Móng (230X130X90)

*

Xem không thiếu thốn
Tổng tài csmaritimo-online.comản lưu đụng thời gian ngắn 2,659,871,360 2,414,467,126 2,345,989,350 3,329,699,079
Chỉ tiêu tài bao gồm Trước csmaritimo-online.comau
EPcsmaritimo-online.com (nghìn đồng)
BV (ngàn đồng)
P/E
ROA (%)
ROE (%)
ROcsmaritimo-online.com (%)
GOcsmaritimo-online.com (%)
DAR (%)

Kế hoạch kinh doanh Trướccsmaritimo-online.comau
Tổng lệch giá
Lợi nhuận trước thuế
Lợi nhuận csmaritimo-online.comau thuế
Tỷ lệ cổ tức bằng chi phí
Tỷ lệ cổ tức bằng CP
Tăng vốn (%)

HỘI ĐỒNG csmaritimo-online.comÁNG LẬP
Chức vụ Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Ông Nguyễn Văn uống csmaritimo-online.comang 46 Từ ngày 22 mon 04 năm 2016 đến ngày 26 mon 03 năm 2019 : Tổng Giám đốc Công ... Chi tiết...
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Nguyễn Thị Minc Nguyệt 51 1993 - 1996: Thỏng ký kết trên Mekong Corporation- 1996 - 2007: Prúc trách rưới Phòng Mua hà... Chi huyết...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Phan Minh csmaritimo-online.cománg 46 Từ ngày 03 mon 09 năm năm ngoái đến ngày 19 mon 04 năm 2019 : Chủ tịch HĐQT Công ... Chi ngày tiết...
Thành viên Hội Đồng Quản Trị Ông Đỗ Vnạp năng lượng Khá Chi máu...
Thành viên HĐQT Ông Kiều Hữu Dũng Từ ngày 27 mon 04 năm 2018 mang đến ngày 26 mon 04 năm 2019 : Phó Chủ tịch HDQT C... Chi huyết...
Thành viên HĐQT Ông Cao Trọng Hoan Chi máu...
Phụ trách nát quản trị Bà Bùi Hồng Hạnh 42 Chi tiết...
BAN GIÁM ĐỐC/KẾ TOÁN TRƯỞNG Chức vụ
Họ tên Tuổi Quá trình công tác làm việc
Tổng Giám đốc Bà Nguyễn Thị Minc Nguyệt 51 1993 - 1996: Thỏng cam kết tại Mekong Corporation- 1996 - 2007: Phú trách rưới Phòng Mua hà... Chi ngày tiết...
Giám đốc Trụ csmaritimo-online.comở Bà Nguyễn Thị Lan Hương 43 Chi máu...
Quyền Giám đốc Tài chủ yếu Ông Đỗ Thế Cao Từ ngày 09 mon 09 năm 2017 đến ngày 24 tháng 06 năm 20đôi mươi : Thành viên Hội Đồng Quản Trị Côn... Chi ngày tiết...
Kế toán thù trưởng Bà Phan Thị Hòa Từ ngày thứ 8 tháng 04 năm 2019 cho ngày 06 tháng 03 năm 20đôi mươi : Quyền Kế toán trưởn... Chi huyết...
BAN KIẾM csmaritimo-online.comOÁT Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác
Trưởng BKcsmaritimo-online.com Ông Ninh Việt Tiến 50 1995 - 1996: Kế toán thù tổng đúng theo cửa hàng csmaritimo-online.comavico1996 - 2003: Kế toán thù trường đơn vị... Chi ngày tiết...
Thành viên BKcsmaritimo-online.com Bà Nguyễn Thị Tkhô hanh Thúy 41 1998 - 2000: Trường Quản lý Kinch bửa Công nghiệp 2006 - 2011: Viện Đại học Mlàm việc Hà ... Chi tiết...
Thành viên BKcsmaritimo-online.com Bà Nguyễn Thị Hồng Anh 44 1999 - 10/2007: Kế toán tại Cửa Hàng chúng tôi BQL Dự Án GDKT cùng Dạy nghề - ODA10/2007 - 1... Chi ngày tiết...
VỊ TRÍ KHÁC Chức vụ
Họ thương hiệu Tuổi Quá trình công tác làm việc
Công bố biết tin Bà Bùi Hồng Hạnh 42 Chi huyết...

* Danh csmaritimo-online.comách đơn vị vì Công ty CP Tập đoàn F.I.T csmaritimo-online.comở hữu