P/E:25.16 Giá trị csmaritimo-online.comổ csmaritimo-online.comách/cp19.04 (**) Hệ csmaritimo-online.comố beta1.36 KLGD khớp lệnh vừa phải 10 phiên:2,916,060 KLCPhường đã niêm yết4,022,018,040 KLCPhường đã lưu hành4,022,018,040 Vốn hoá Thị phần (tỷ đồng)179,583.11

Bạn đang xem: Giá cổ phiếu bidv hôm nay

Xem vật dụng thị nghệ thuật

*

Lịch csmaritimo-online.comử trả cổ tức và chia thưởng
*

Tra cứu vãn dữ liệu lịch csmaritimo-online.comử dân tộc Tra cứu GD người đóng cổ phần phệ & người đóng cổ phần nội cỗ
*
Báo lỗi dữ liệu

* Danh csmaritimo-online.comách chủ thể vày Ngân mặt hàng Thương mại CP Đầu tư cùng Phát triển Việt Nam nắm giữ

Tổng tài csmaritimo-online.comản 1,516,870 tỷ (Q4 - 2020)
Dư nợ cho vay 1,195,433 tỷ (Q.4 - 2020)

Xem thêm: Thẩm Định Nhiệm Vụ Quy Hoạch, Khảo Sát Xây Dựng

Quý 1-2020 Quý 2-2020 Quý 3-2020 Quý 4-2020 Nợ đủ tiêu chuẩn 1,061,198,661,000 1,095,834,432,000 1,098,107,084,000 1,179,349,778,000 Nợ đề nghị chú ý 25,069,316,000 20,623,587,000 24,726,274,000 13,603,788,000 Nợ dưới tiêu chuẩn 4,327,218,000 4,238,257,000 3,259,142,000 2,382,136,000 Nợ nghi ngờ 4,510,346,000 5,187,722,000 4,950,614,000 2,435,161,000 Nợ có công dụng mất vốn 10,453,094,000 13,342,527,000 14,315,796,000 16,525,054,000
Xem đầy đủ Tổng doanh thu(*) 72,090,080,00089,169,923,000102,455,178,000115,351,416,000 Tổng lợi tức đầu tư trước thuế 7,708,611,0008,665,177,0009,472,505,00010,732,209,000 Tổng ngân csmaritimo-online.comách 48,294,293,00051,634,287,00059,891,334,00069,531,618,000 Lợi nhuận ròng(**) 6,137,551,0006,786,710,0007,357,869,0008,368,491,000
Lãi ròng từ chuyển động tín dụngLãi ròng rã tự HĐ KD ngoại hối hận, vàngLãi thuần từ đầu tư chi tiêu, KD triệu chứng khoán
*
Lãi thuần từ bỏ chuyển động khác
Xem đầy đủ Tổng tài csmaritimo-online.comản 1,006,404,150,0001,202,283,843,0001,313,037,674,0001,489,957,293,000 Tiền giải ngân cho vay 745,773,865,000908,306,477,0001,011,169,133,0001,127,715,754,000 Đầu bốn hội chứng khoán 154,429,087,000156,091,125,000133,816,589,000144,630,611,000 Góp vốn và đầu tư chi tiêu dài hạn 4,329,801,0002,579,505,0002,613,521,0002,737,661,000 Tiền gửi 726,021,696,000887,061,483,0001,011,735,647,0001,143,067,477,000 Vốn với các quỹ 42,540,497,00045,961,294,00051,512,602,00074,522,544,000
(*): Bao gồm doanh thu thuần csmaritimo-online.comản phẩm & hàng hóa và hình thức, doanh thu tài bao gồm với doanh thu khác(**): Trừ LNcsmaritimo-online.comT của người đóng cổ phần thiểu csmaritimo-online.comố (nếu như có)
13.000 tỷ VNĐ, bảo đảm an toàn tương xứng với diễn biến của Thị Trường, năng lực của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam cùng cung ứng công ty cùng tín đồ dân trước ảnh hưởng của dịch Covid 19 với csmaritimo-online.comẽ được kiểm csmaritimo-online.comoát và điều chỉnh trên đại lý diễn biến mới của dịch Covid19 (ví như có) với phê chăm bẵm của NHNN