Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Ghi chú là gì

*
*
*

ghi chú
*

- Ghi lại cùng giảng nghĩa.


*

Xem thêm: Mật Ngữ Nhà Tô N Ngộ Không": Vinh Hoa Tuổi Trẻ, Thất Bại Khi Về Già

*

*

ghi chú

ghi chụ Supply footnotes tọ
Ghi chú các từ cực nhọc vào một bài văn: To supply footnotes about difficult words in a literary essayannotationGiải ưa thích VN: Lời ghi chụ hoặc bình luận mà lại chúng ta có thể chèn vào tư liệu, như một báo cáo marketing hoặc một phiếu so với chẳng hạn. Trong một trong những trình vận dụng, bạn cũng có thể ckém ghi crúc dưới dạng một hình tượng, nhằm Khi tín đồ phát âm tư liệu nhấn vào vào kia, thì một cửa sổ riêng đang xuất hiện thêm, trong bao gồm đựng ghi chú. Những người sử dụng một số loại máy tính xách tay gồm sản phẩm âm tkhô hanh số với microphone còn rất có thể ghi chụ bằng tiếng nói vào những tài liệu của họ.ghi chú tuy vậy song: parallel annotationcaptionGiải say mê VN: ví dụ như trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng làm phân biệt một hình mẫu vẽ, nlỗi các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu vật.commentlời ghi chú: comment facilityphản hồi outcutlinelegendghi chụ (của biểu vật, bạn dạng thứ, thiết bị thị): legkết thúc (for a graph, map, diagram)noteghi chụ nghỉ ngơi lề: side noteghi chụ riêng: special noteghi chụ về phạm vi: scope notelời ghi chú: notelời ghi chụ chung: public notelời ghi chụ riêng: private notesự ghi chụ kiểm tra: check notenoticeremarklốt ghi crúc ôbenobeliskghi crúc (có) dẫn nguồnreference labelghi chụ dán đượcsticky notesghi crúc điều chỉnhcalibration markersghi chụ ghi làm việc lềmargin textghi ghi chú ôcell Tipghi chú thiết kếdesign noteslời ghi chúletteringmục ghi chúentryphần ghi chúmarkphần ghi chúmemo elementssự ghi chú cuối trangpage footingtitle và ghi crúc mặt lềHeadings và Marginal Notesvùng ghi crúc phía dướifooting areanote takingnotesrecordtake notestake notes (to...)bởi tài xế có ghi chú vi phạmendorsed driving licencebao rách nát (lời ghi crúc thêm trên vận đơn)torn bagbao rách torn baghóa học sản phẩm trong mưa (các tự ghi chú bên trên vận đơn)rain workđược nói là (lời ghi crúc trên vận đơn)said khổng lồ beghi crúc chào bán hàngsales notekhông tồn tại vỏ hộp (lời ghi crúc trên vận đơn)unpackedlời ghi chúwritten indicationlời ghi chú trên vận đơnremarklời ghi chụ bên trên vận đơnwetrất nhiều ghi crúc bên trên vận đơnexceptions noted on the bill of ladingphía bên trong vỏ hộp lòi ra lời ghi chụ trong vận đơncontents exposedsự ghi chúnotationtrừ Lúc bao hàm ghi chú khácexcept as otherwise notedướt nước (các từ ghi chụ bên trên vận đơn)rain wetvỏ quanh đó vỏ hộp bị rách nát (các tự ghi crúc vào vận đơn)cover torn