Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Ghi chú là gì

*
*
*

ghi chú
*

- Ghi lại và giải nghĩa.


*

Xem thêm: Mật Ngữ Nhà Tô N Ngộ Không": Vinh Hoa Tuổi Trẻ, Thất Bại Khi Về Già

*

*

ghi chú

ghi chú Supply footnotes tọ
Ghi chú những từ khó trong một bài văn: To supply footnotes about difficult words in a literary essayannotationGiải thích VN: Lời ghi chú hoặc bình luận mà bạn có thể chèn vào tài liệu, như một báo cáo kinh doanh hoặc một phiếu phân tích chẳng hạn. Trong một số trình ứng dụng, bạn có thể chèn ghi chú dưới dạng một biểu tượng, để khi người đọc tài liệu click chuột vào đó, thì một cửa sổ riêng sẽ mở ra, trong có chứa ghi chú. Những người sử dụng loại máy tính có trang bị âm thanh số và microphone còn có thể ghi chú bằng lời nói vào các tài liệu của họ.ghi chú song song: parallel annotationcaptionGiải thích VN: Ví dụ trong ấn loát văn phòng, đây là một câu diễn giải dùng để nhận biết một hình vẽ, như các hình chụp, hình minh họa hoặc biểu đồ.commentlời ghi chú: comment facilitycomment outcutlinelegendghi chú (của biểu đồ, bản đồ, đồ thị): legend (for a graph, map, diagram)noteghi chú ở lề: side noteghi chú riêng: special noteghi chú về phạm vi: scope notelời ghi chú: notelời ghi chú chung: public notelời ghi chú riêng: private notesự ghi chú kiểm tra: check notenoticeremarkdấu ghi chú ôbenobeliskghi chú (có) dẫn nguồnreference labelghi chú dán đượcsticky notesghi chú điều chỉnhcalibration markersghi chú ghi ở lềmargin textghi chú giải ôcell Tipghi chú thiết kếdesign noteslời ghi chúletteringmục ghi chúentryphần ghi chúmarkphần ghi chúmemo elementssự ghi chú cuối trangpage footingtiêu đề và ghi chú bên lềHeadings and Marginal Notesvùng ghi chú phía dướifooting areanote takingnotesrecordtake notestake notes (to...)bằng lái xe có ghi chú vi phạmendorsed driving licencebao rách (lời ghi chú thêm trên vận đơn)torn bagbao rách torn bagchất hàng trong mưa (cụm từ ghi chú trên vận đơn)rain workđược nói là (lời ghi chú trên vận đơn)said to beghi chú bán hàngsales notekhông có bao bì (lời ghi chú trên vận đơn)unpackedlời ghi chúwritten indicationlời ghi chú trên vận đơnremarklời ghi chú trên vận đơnwetnhững ghi chú trên vận đơnexceptions noted on the bill of ladingphần trong bao bì lòi ra lời ghi chú trong vận đơncontents exposedsự ghi chúnotationtrừ khi có những ghi chú khácexcept as otherwise notedướt mưa (cụm từ ghi chú trên vận đơn)rain wetvỏ ngoài bao bì bị rách (cụm từ ghi chú trong vận đơn)cover torn