Đều là "used to", vậy tía cấu trúc used to,get used to với be used to lớn không giống nhau như thế nào?Cùng tìm kiếm câu trả lời trong bài tổng hòa hợp này để việc luyện thi TOEIC của bạn đạt tác dụng rất tốt nhé!

ÔN THI TOEIC - THAM KHẢO NGAY:KHÓA HỌC THÀNH THẠO 4 KỸ NĂNG TOEIC

Giải ưa thích cụ thể phân biệtused lớn, get used to lớn cùng be used lớn.

Bạn đang xem: Get used to là gì

1. USED TO + V: ĐÃ TỪNG

1.1.Diễn tả một thói quentrong quá khứ đọng.

- Cấu trúc:Used to + V diễn tảmột kiến thức, một hành vi liên tục xảy ra trong thừa khứ mà bây giờ không thể nữa.

- Ví dụ:

+Weused tolive sầu there when I was a child.

(Chúng tôi đã từng có lần sống làm việc đó khi tôi còn là 1 trong những đứa ttốt.)

1.2. Diễn tả tâm lý trong vượt khứ

-Cấu trúc:Used to+ V còn bộc lộ một chứng trạng vào quá khứnhưnghiện nay khôngtồntạinữa được diễn đạt bởi một số trong những hễ tự như: have sầu, belive, know, lượt thích.

- Ví dụ:

+Iused tolikeThe Beatles but now I never listen to lớn them.

(Tôi đã từng có lần thích hợp team The Beatles mà lại hiện thời tôi không thể nghe nhạc của mình nữa.)

*

2. BE USED TO +VING / NOUN: ĐÃ QUEN VỚI

*

- Cấu trúcBe used to lớn + Ving / N:Nghĩa là chúng ta đã từng có lần thao tác làm việc nào đấy không ít lần hoặc sẽ bao gồm kinh nghiệm tay nghề cùng với bài toán đó rồi, bởi vậy nó không còn xa lạ, mới mẻ và lạ mắt tốt trở ngại gì cùng với chúng ta nữa)

- Ví dụ:

+I amused lớn gettingup early in the morning.

(Tôi đã quen cùng với Việc dậy nhanh chóng vào buổi sáng.)

+ I am notused to the new systemin the factory yet.

(Tôi vẫn không quen cùng với hệ thống mới sinh hoạt xí nghiệp.)

TÌM HIỂU THÊM CÁC THÔNG TIN VỀ VIỆC:THI THỬ TOEIC

3. GET USED TO + VING / NOUN: DẦN QUEN VỚI

-Get used tokết phù hợp với Ving hoặc các danh từvới ý nghĩa: vấn đề như thế nào đóđang dầntrngơi nghỉ cần rất gần gũi cùng với chúng ta.

- Ví dụ:

+She has started working nights & is stillgetting used lớn sleepingduring the day.

Xem thêm:

(Cô ấy bắt đầu thao tác vào đêm hôm và dần dần thân quen với bài toán ngủ suốt ngày.)

+I gotused to lớn gettingup early in the morning.

(Tôi vẫn quen thuộc dần dần cùng với vấn đề dậy nhanh chóng buổi sớm.)

*

BÀI TẬPhường : Sử dụng kỹ năng sinh sống bên trên để chấm dứt các câu sau

1. European drivers find it difficult lớn _______________________ (drive) on the left when they visit Britain.

2. See that building there? I _______________________ (go) to lớn school there, but now it"s a factory.

3. I"ve sầu only been at this company a couple of months. I _______________________ (still not) how they vày things round here.

4. When I first arrived in this neighbourhood, I _______________________ (live) in a house. I had always lived in apartment buildings.

5. Working till 10pm isn"t a problem. I _______________________ (finish) late. I did it in my last job too.

6. I can"t believe they are going khổng lồ build an airport just two miles from our new house! I will _______________________ (never) all that noise! What a nightmare.

7. His father _______________________ (smoke) twenty cigars a day - now he doesn"t smoke at all!

8. Whenever all my friends went to discos, I _______________________ (never go) with them, but now I enjoy it.

9. I _______________________ (drive) as I have sầu had my driving licence almost a year now.

10. When Max went to lớn live in Italy, he _______________________ (live) there very quickly. He"s a very open minded person.