Nâng cao vốn tự vựng của bạn với English Vocabulary in Use trường đoản cú csmaritimo-online.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một cách tự tín.

quý khách đang xem: Get fired là gì

lớn remove someone from a job, usually because they have done something wrong or badly, or sometimes as a way of saving the cost of employing them:

Trong tiếng Anh, có nhiều phân tự quá khứ cùng hiện thời của một từ rất có thể được dùng như những tính trường đoản cú. Các ví dụ này hoàn toàn có thể chỉ ra rằng các tính trường đoản cú thực hiện.

Meanwhile, sickness absence aước ao the sacked guards rose lớn six times the normal levels, resembling sick-out strike action. Plant workers demanded the restoration of sacked by threatening to lớn plant administration with cessation of work and the mass strike. In the middle distance, another mle of humanitarian disaster unfolds, và the background is an uneven display of sacked, burning settlements và scorched earth. The activists & protesters have reiterated their demands for the sacked ministers to lớn be investigated. During this period, many begin calling for the judiciary or government lớn review the decision against the sacked judges. He also proposed that the government compensate the three sacked judges since reinstatement of the three dismissed is no longer possible. Toyota received criticism for the manner in which the process was carried out; for example, deploying security guards to escort sacked staff. Các quan điểm của những ví dụ không diễn đạt ý kiến của các chỉnh sửa viên csmaritimo-online.com csmaritimo-online.com hoặc của csmaritimo-online.com University Press giỏi của các công ty cấp phép.

Bạn đang xem: Get fired là gì

*

khổng lồ separate liquid food from solid food, especially by pouring it through a utensil with small holes in it

Về bài toán này
*

Xem thêm:

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng phương pháp nháy đúp con chuột Các tiện ích search tìm Dữ liệu cấp phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự thuận tình Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các lao lý thực hiện /displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 #verifyErrors

message