29. From now on, only use it professionally và not for your personal delusions.

Bạn đang xem: From now on nghĩa là gì

Kể trường đoản cú hiện nay, chỉ được sử dụng nó mang đến mục đích chuyên nghiệp chớ không phải để giải quyết và xử lý hầu hết mộng tưởng cá nhân.

30. From now on, Yan Fei-er will not inquire about government affairs again.

Từ bây chừ Phi Yến không thể liên quan gì cho quốc sự.

31. From now on, you will have sầu khổng lồ pay fees 1 piece, 1 Baht

Từ tiếng, đã áp dụng quy định nộp pphân tử. Xả rác rến 1 lần, 1 Baht

32. Honey from now on you"re banned from all things sweet và oily things.

Mình à, từ bỏ tiếng bản thân bắt buộc tránh món ăn ngọt cùng dầu mỡ nhé

33. 16 So from now on we know no man from a fleshly csmaritimo-online.comewpoint.

16 Vậy trường đoản cú ni trsinh sống đi, họ ko chú ý bất cứ tín đồ nào theo cách nhìn nhỏ tín đồ.

34. Might be a good idea to lớn keep this locked up from now on, Professor.

Tôi nghĩ về biện pháp tốt nhất là từ tiếng trở đi khóa cái đồ vật đó lại, Giáo sư ạ.

35. From now on, it"s in your hands and in those of the Navy Department.

Kể từ bây chừ, nó phía trong tay ông cùng những người dân vào bộ Hải quân này.

36. From now on, you và Black Crow will be responsible for the money vault.

Bắt đầu hiện giờ kho do bé cai quản!

37. From now on in Scouting the symbol of peace & goodwill is a golden arrow.

Kể tự trên đây trong Hướng đạo, vết ấn hòa bình và thiện nay chí là một mũi tên rubi.

38. From now on, we will collect a salary equal khổng lồ the that of a legionary.

Từ từ bây giờ, Shop chúng tôi sẽ tiến hành hưởng chế độ ngang bởi bộ đội lê dương.

39. From now on, the Search Bloc is going to lớn operate in a more systematic fashion.

Từ bây giờ, Search Bloc đang thực thi theo cách thức bắt đầu.

Xem thêm: Chuyển Đổi Đô La Mỹ Sang Đồng Việt Nam Usd/Vnd, Chuyển Đổi Đô La Mỹ Sang Đồng Việt Nam (Usd/Vnd)

40. She said khổng lồ her mother, “Mom, from now on, no more coffee with milk for me.

Em nói cùng với bà mẹ em rằng: “Mẹ ơi, từ hiện thời người mẹ chớ có tác dụng cafe sữa mang lại nhỏ nữa nghe.

41. + You have acted foolishly in this matter; from now on there will be wars against you.”

+ Trong câu hỏi này vua vẫn hành động khù khờ, nên tự ni trnghỉ ngơi đi vua sẽ sở hữu được giặc giã”.

42. From now on, I will come lớn this company everyday for the packed lunch Ha Ni made.

Từ giờ, tôi sẽ tới cửa hàng này từng ngày để mang vỏ hộp cơm trắng trưa Ha Ni làm cho.

43. My final class, because from now on... your training will be in the hands of the Dragon Warrior.

Buổi học sau cùng, bởi vì từ bỏ từ bây giờ... câu hỏi rèn luyện của những bé vẫn giao lại cho Thần Long đại hiệp.

44. Lean on my eyes, my cheek, my heart oh oh oh ( From now on, you are ma boy )

Dựa vào hai con mắt em, đụn má em, trái tlặng em này.

45. Jehovah himself will guard your going out and your coming in from now on & lớn time indefinite.”

Đức Giê-hô-va đã gìn-duy trì ngươi Khi ra Lúc vào, từ bỏ ni cho tới đời đời”.

46. An animal. From now on I will tell you the rules you have lớn follow in this household. 1.

Muôn nuôi 1 loài vật thì đề xuất nồng nhiệt yêu dấu nó

47. 69 However, from now on the Son of man+ will be seated at the powerful right hand of God.”

69 nhưng kể từ ni trsống đi, Con Người+ đã ngồi mặt tay hữu gia thế của Đức Chúa Trời”.

48. This is extremely good news to us, as from now on we will have sầu the l& use rights of our own.

Thứ đọng 1 được cấp giấy chứng nhận thì bản thân bao gồm quyền thanh lịch nhượng, vượt kế cho con cái.

49. All aircraft not ready for flight from now on will be parked in the center so they can be kept under guard.

Kế tự hiện nay, số đông sản phẩm cất cánh chưa chuẩn bị chứa cánh đã đậu bình thường cùng nhau trọng điểm để có thể thuận tiện canh phòng ngày với tối.

50. Mouse keys has been enabled. From now on, you can use the number pad of your keyboard in order lớn control the mouse

Đã bật cần sử dụng phím loài chuột. Từ hiện thời, người tiêu dùng có thể sử dụng bàn phím số nhằm tinh chỉnh con trỏ chuột

51. From now on , when it rains , each of you will stretch across the sky in a great bow of color as a reminder that you can all live in peace .

Từ tiếng trlàm csmaritimo-online.comệc đi , mỗi lúc trời mưa , từng các bạn sẽ ở nạm vẻo ngang bầu trời trên một cánh cung đầy Màu sắc cùng khổng lồ mập nhỏng thông báo rằng tất cả những bạn cũng có thể thông thường sống với mọi người trong nhà trong hoà bình .

52. Four days from now, on the night of the escape, we"ll have sầu 18 minutes to lớn get the bars off the infirmary window, and for all seven of us to get across the wire & over the wall.

4 ngày nữa ta đã thoát ra 1 tối để trốn bay Chỉ gồm 18 phút nhằm phá tuy nhiên sắt Rồi 7 bạn trèo ra bởi con đường dây điện