vươn lên là mất·vứt chạy·lẩn tránh·lẩn trốn·qua đi·trôi qua·trốn tránh·tẩu thoát·vội vàng vã tách bỏ·đi trốn·đào tẩu·chạy thoát

*

*

*

(Daniel 7:1-3, 17) By means of a dream, God told Joseph of Nazareth, the adoptive sầu father of Jesus, khổng lồ flee to lớn Egypt with his wife & child.

Bạn đang xem: Flee là gì


Qua một niềm mơ ước, Đức Chúa Trời bảo Giô-sxay người Na-xa-rét mướt, cha nuôi của Chúa Giê-su, đưa bà xã và con trốn qua xứ đọng Ai Cập.
Sarah complained bitterly khổng lồ Abramê mẩn and humiliated Hagar, causing the maidservant lớn flee. —Genesis 16:1-6.
The US has told its nationals to lớn stay 50 miles ( 80km ) away from Fukushima and has chartered flights for those wanting khổng lồ flee the country .
Hoa Kỳ đòi hỏi ngoại kiều của chính mình tránh xa Fukushima 50 dặm ( 80km ) với mướn những chuyến cất cánh đến số đông ai mong mỏi tách khỏi non sông này .
Unexpectedly, Gallus withdrew his troops, opening the way for Christians in Jerusalem & Judea to lớn obey Jesus’ words và flee to lớn the mountains. —Matthew 24:15, 16.
Bất ngờ, Gallus rút ít quân, để cho tín vật Đấng Christ ngơi nghỉ Giê-ru-sa-lem cùng Giu-đê tất cả cơ hội vâng theo lời Chúa Giê-su với trốn lên núi.—Ma-thi-ơ 24:15, 16.
The major workers of a Pheidole colony, while they may look fierce, are often quite shy và are often the first khổng lồ flee on any hint of danger.
Các nhỏ kiến thợ chủ yếu của một nằm trong địa Pheđoibởi, trong những lúc bọn chúng hoàn toàn có thể trông siêu khốc liệt, thường xuyên hơi nhút ít hèn với thường là nhỏ trước tiên chạy trốn bất kỳ tín hiệu nguy khốn như thế nào.
The encounter: Once the prey detects the wolves, it can either approach the wolves, stvà its ground, or flee.
Chạm trán xuất xắc đối mặt: Một Lúc bé mồi vạc hiện phần đa con sói, nó hoàn toàn có thể tiếp cận mọi bé sói, đứng trên mặt đất của chính nó, hoặc chạy trốn.
The latter, however, were betrayed by a secret police agent in May, và Trotsky had lớn flee lớn rural Finl&.
Nhưng uỷ ban Menshevik địa pmùi hương đã biết thành một mật vụ phản bội hồi tháng 5, cùng Trotsky cần bỏ chạy cho tới vùng nông buôn bản Phần Lan.
(2 Timothy 2:22) While not all “desires incidental to lớn youth” are bad in themselves, youths should “flee from” them in that they should not let these things be a preoccupation, leaving little, if any, time for godly pursuits.
Dù chưa phải toàn bộ các “mê man tuổi trẻ” tự bọn chúng là xấu, tuy vậy những người tthấp yêu cầu “tránh” gần như thứ này theo nghĩa là họ không nên bận tâm mang đến chúng mà lại không thể thì giờ để theo xua đuổi điều thiêng liêng.

Xem thêm: Xem Ngay 3 Cách Chuyển Tiền Agribank Trên Điện Thoại Chi Tiết Nhất


(Exodus 20:4, 5) Centuries later, the apostle Paul told fellow Christians: “My beloved ones, flee from idolatry.”
Nhiều nạm kỷ sau đó, sứ đọng đồ Phao-lô khuyên nhủ tín vật dụng đấng Christ vào thời ông: “Hỡi kẻ yêu-dấu của mình, vậy nên hãy tránh khỏi sự thờ-lạy hình-tượng” (I Cô-rinh-đánh 10:14).
Flee completely from aimless conversation, from hanging out, from abnormal interest in sex, from just sitting around và being bored, & from complaining about not being understood by your parents.
Hãy xong khoát tránh đông đảo cuộc trò chuyện không tồn tại mục tiêu, la cà, si mong mỏi tình dục bất thường, ăn không ngồi rồi với thấy buốn chán, và phàn nàn là phụ huynh thiếu hiểu biết bản thân.
Because I had counseled with the Lord, I was able khổng lồ learn the Lord’s will for my life và also lớn flee from temptation.
Vì vẫn hội ý với Chúa phải tôi hoàn toàn có thể biết được ý ước ao của Chúa so với cuộc sống của mình với cũng giống như thoát khỏi cám dỗ.
The new government joined the other settlers in Texas in the Runaway Scrape, fleeing from the approaching Mexican army.
nhà nước bắt đầu câu kết cùng với những người dân định cư khác trên Texas vào Runaway Scrape, chạy trốn ngoài đội quân México sẽ tiến mang lại.
In detention, the authorities question them about their religious & political activities và possible plans khổng lồ flee Vietnam giới.
Trong khi giam giữ, tổ chức chính quyền thẩm vấn bọn họ về các hoạt động tôn giáo và chủ yếu trị cũng giống như các planer đặt ra nhằm trốn khỏi nước ta.
Erica Mann (1917 - 2007) was an architect and town planner & later in her life an NGO head who lived & worked in Kenya for almost all her adult life after fleeing her trang chủ in Romania during the Second World War.
Erica Mann (1917 - 2007) là một trong những bản vẽ xây dựng sư và fan lập kế hoạch cải tiến và phát triển đô thị và về sau là một trong những fan cầm đầu tổ chức phi cơ quan chỉ đạo của chính phủ sinh sống cùng thao tác làm việc ngơi nghỉ Kenya vào gần như cục bộ cuộc sống trưởng thành và cứng cáp của bản thân sau thời điểm quăng quật trốn ngoài Rumani trong Thế chiến sản phẩm hai.
29 Now the people having heard a great noise came running together by multitudes to lớn know the cause of it; và when they saw Alma và Amulek coming forth out of the prison, & the walls thereof had fallen lớn the earth, they were struck with great fear, và fled from the presence of Alma & Amulek even as a goat fleeth with her young from two lions; and thus they did flee from the presence of Alma và Amulek.
29 Giờ phía trên lúc dân chúng nghe giờ động Khủng bèn chạy mang lại để thấy Việc gì đã xảy ra; cùng thấy lúc An Ma thuộc A Mu Léc ra khỏi bên giam, và những tường ngăn ở trong phòng giam đang sụp đổ xuống khu đất, chúng ta thừa khiếp hãi, cùng nhau chạy trốn ngoài An Ma và A Mu Léc, chẳng khác bỏ ra rán mẹ cùng bạn bè chiên con chạy trốn ngoài nhị sư tử; và bọn họ trái sẽ chạy trốn khỏi An Ma và A Mu Léc điều này.
After the death of his father in 421, Valentinian followed his mother & his sister (Justa Grata Honoria) to lớn Constantinople, when court intrigue saw Galla Placidia forced to flee from her half-brother, Emperor Honorius, & the young Valentinian went to live sầu at the court of his cousin Theodosius II.
Sau Lúc thân phụ ông mất vào năm 421, Valentinianus theo bà mẹ và em gái (Justa Grata Honoria) tới Constantinopolis Lúc Galla Placidia chia tay với những người anh thuộc phụ vương không giống bà mẹ, vua Honorius, cùng đưa mang đến sinh sống trong triều đình của vua Theodosius II.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M