a report provided by a company for its shareholders & investors that shows details of its financial situation, và includes documents such as the profit và loss trương mục and balance sheet:
prepare/publish a financial statement There are various procedures that must be followed when preparing financial statements.

Bạn đang xem: Financial statements là gì


audit/approve sầu a financial statement The interim financial statement was approved by the board of directors at their meeting last week.
annual/quarterly/year-over, etc. financial statement The company"s annual financial statement reported plans khổng lồ spkết thúc up khổng lồ $1đôi mươi million on improvements.

Xem thêm:


 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự csmaritimo-online.com.Học những từ bỏ bạn cần tiếp xúc một bí quyết tự tin.


*

a long, màn chơi piece of ground with a specially prepared smooth, hard surface on which aircraft take off và land

Về bài toán này
*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự chấp thuận đồng ý Sở nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語