Nâng cao vốn từ bỏ vựng của công ty với English Vocabulary in Use tự csmaritimo-online.com.Học những từ bỏ các bạn nên tiếp xúc một bí quyết đầy lòng tin.

Bạn đã xem: Finamenu là gì

From these submissions, selected finalists were evaluated by a fourperson international jury of architects và educators. Some of it was fairly ordinary, but the majority was impressive sầu, & the finalists were breathtaking. The other provision we welcome with open arms is that health authorities are no longer forced khổng lồ appoint, in single doctor practices, from among muốn the three finalists in the competition. Các ý kiến của các ví dụ ko bộc lộ cách nhìn của rất nhiều biên tập viên csmaritimo-online.com giới.vn csmaritimo-online.com hoặc của hetphái mạnh.vn University Press hay của những mặt trao giấy phép.

Bạn đang xem: Finalist là gì

*

*

*

Xem thêm:

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp vớt bằng phương pháp nháy lưu ban con chuột Các áp dụng search tìm Dữ liệu trao giấy phép Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn hetphái nam.vn English hetphái nam.vn University Press Quản lý Sự chấp thuận chấp nhận Sở ghi nhớ cùng Riêng tứ Corpus Các điều khoản áp dụng /displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng China (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Hoa (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Nước Hàn Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語