Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Explosion là gì

*
*
*

explode
*

explode /iks"ploud/ nước ngoài cồn từ làm nổ đập rã, làm đánh tan (lý tưởng, mộng tưởng...) nội cồn từ nổ, nổ tung (bom, đạn...); nổ bùngto explode with anger: nổi giận đùng đùng
có tác dụng nổlàm cho tiêu tannổnổ mìnLĩnh vực: xây dựngnổ tungexplode pieđồ thị khoanh giảm rờiexplode pie graphtrang bị thị khoanh được giảm mảnhexplode viewsbản vẽ theo hướng rápexplode viewsráp họa o nổ, làm cho nổ, làm tiêu tan

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): explosion, explosive sầu, explode, exploding, explosively


*

Xem thêm: Hướng Nhà Tuổi Quý Dậu Xây Nhà Hướng Nào ? Phong Thủy Nhà Ở Tuổi 1993

*

*

explode

Từ điển Collocation

explode verb

1 blow up

VERB + EXPLODE be liable lớn The chemical is liable to lớn explode on tương tác with water. | fail to lớn A blast bomb was thrown but the device failed to lớn explode.

2 get angry/dangerous/moving

ADV. literally | suddenly

VERB + EXPLODE be about khổng lồ, be ready to, be phối to A row over public spending is phối to explode. | be liable to lớn, be likely lớn | seem to

PREP. inlớn He suddenly exploded inkhổng lồ action. | with She literally exploded with anger.

Từ điển WordNet


v.

show a violent emotional reaction

The trùm exploded when he heard of the resignation of the secretary

destroy by exploding

The enemy exploded the bridge

cause to burst as a result of air pressure; of stop consonants lượt thích /p/, /t/, and /k/drive sầu from the stage by noisy disapprovalshow (a theory or claim) to be baseless, or refute and make obsolete

English Synonym và Antonym Dictionary

explodes|exploded|explodingsyn.: blow up burst erupt

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | Học từ bỏ | Tra câu