QUANTIFIERS (TỪ CHỈ ĐỊNH LƯỢNG)Hôm nay, Anh ngữ Quốc tế Elite GLobal gợi ý các bạn một số trong những trường đoản cú hướng dẫn và chỉ định lượng vào giờ đồng hồ Anh nhé!
 1. Some–Dùng vào câu khẳng địnhSome + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some pens are on the table.There are some pens on the table.

Bạn đang xem: Định lượng tiếng anh là gì

Some + uncountable noun + V(số ít)There is some ink in the inkpot. 
*

 2. Many/ much– Dùng vào câu bao phủ định với câu nghi hoặc. “Much” thường ko được dùng trong câu xác minh. “Many” có thể sử dụng được trong câu xác định cơ mà “a lot of” hay được dùng nhiều hơn trong câu đàm thoại.Many + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)There are many books on the table.There are not many boys here.Are there many teachers in your school? Much + uncountable noun + V(số ít)There isn’t much fresh water on earth.There is much milk in the bottle.We didn"t spend much money.Nhưng để ý rằng , chúng ta cần sử dụng “too much” cùng “so many” trong những câu khẳng định:We spent too much money.  3. A lot of/ lots of/ plenty of– Dùng trong câu khẳng địnhA lot of/ lots of/ plenty of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)A lot of pupils/ lots of pupils are in the library now.Plenty of shops take checks. A lot of/ lots of/ plenty of + noun (ko đếm được) + V(số ít)Lots of sugar is sold in the shop.A lot of time is needed to learn a language.Don’t rush, there’s plenty of time. 4. A great khuyến mãi of (= much)/ a number ofA great giảm giá of + uncountable noun + V (số ít)A great khuyến mãi of rice is produced in Vietnam A large number of + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)A large number of cows are raised in Ba Vi. The number of + countable noun (số nhiều) + V (số ít)The number of days in a week is seven.The number of residents who have sầu been questioned on this matter is quite small.  5. A little và littleA little (rất ít nhưng đủ dùng) + uncountable noun + V(số ít)Little (gần như là không có gì) + uncountable noun + V(số ít)A: Can you give sầu me some ink?B: Yes, I can give you some. I’ve got a little ink in my pen(No, I’m sorry. I’ve got only little)We must be quiông xã. There is little time. (= not much , not enough time )He spoke little English, so it was difficult khổng lồ communicate with himHe spoke a little English, so we were able lớn communicate with hlặng. 6. A few với fewA few (không nhiều cơ mà đầy đủ dùng) + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Few (gần như không có) + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)Ví dụ:The house isn’t full. There are a few rooms empty .Where can I sit now? - There are few seats left.He isn"t popular. He has few friends.She"s lucky. She has few problems. (= not many problem) 7. AllAll + countable noun (số nhiều) + V(số nhiều)All students are ready for the exam. All + uncountable noun + V(số ít)Nearly all water on earth is salty. 8. Most of, all of, some of, many ofMost/ some/ all/ many + noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some people are very unfriendly.

Xem thêm: Laptop Không Vào Được Facebook Phải Xử Lý Như Thế Nào?

Most of, some of, all of, many of + the/ his/ your/ my/ this/ those... + noun (số nhiều) + V(số nhiều)Some of the people at the buổi tiệc nhỏ were very friendly.Most of my friends live in Hanoi. 

Anh ngữ Elite Global hi vọng bài học kinh nghiệm bên trên mang lại lợi ích cho chính mình vào vấn đề học tập giờ Anh.

Hiện giờ, giờ Anh tiếp xúc càng ngày càng trlàm việc đề xuất đặc trưng. Với phương thơm pháp Trực Quan Giao Tiếp trên Anh ngữ Elite Global để giúp đỡ bạn TỰ TIN THUYẾT TRÌNH TIẾNG ANH.  


*

*
CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN MẪU GIÁO ELITE KINDERGARTENCHƯƠNG TRÌNH HỌC ELITE PROGRAMCHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI CÁC CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE STARTERS, MOVERS, FLYERSCHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO KẾT QUẢ ĐẦU RACHƯƠNG TRÌNH HÈ