Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttách sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tmê man khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsống bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Thương hiệu dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Tân oán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác ngôi trường hợp tam giác bởi nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích bao bọc, diện tích S toàn phần Hình hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, phương pháp tính diện tích xung quanh, diện tích S toàn phần Hình hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích bao bọc và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích bốn khía cạnh bên của hình vỏ hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật là tổng của diện tích S bao quanh và ăn mặc tích nhị lòng.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật tất cả chiều dài là a, chiều rộng là b với chiều cao là h.

- Muốn nắn tính diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt dưới nhân cùng với độ cao (cùng đơn vị đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta đem diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp = Sxq + Slòng × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới mặt đáy bằng tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng lớn nhân cùng với 2.

- Diện tích dưới đáy bởi tích của chiều dài với chiều rộng lớn.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích S bao bọc hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: Áp dụng nguyên tắc tính diện tích S xung quanh hoặc diện tích toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích xung quanh và mặc tích toàn phần của hình hộp chữ nhật gồm chiều dài 8centimet, chiều rộng 6cm cùng chiều cao 4cm.

Bài giải

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích bao quanh hoặc diện tích toàn phần, tra cứu chu vi đáy hoặc chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật

Pmùi hương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi đáy theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng gắng vào phương pháp nhằm search những đại lượng chưa biết.

lấy một ví dụ. Cho hình hộp chữ nhật tất cả diện tích bao phủ là 217,5m2 và nửa chu vi dưới đáy bởi 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài giải

Chu vi mặt dưới của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán thù có lời vnạp năng lượng (hay là tìm kiếm diện tích vỏ hộp, căn uống phòng, đánh tường …)

Phương pháp: Cần khẳng định xem diện tích S phải tìm là diện tích xung quanh hay diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích bao phủ hoặc diện tích toàn phần.

lấy một ví dụ. Một căn uống chống những thiết kế hộp chữ nhật tất cả chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Người ta ước ao quét vôi các tường ngăn bao phủ và è cổ của cnạp năng lượng chống đó. Hỏi diện tích cần quét vôi là bao nhiêu m2, biết tổng diện tích các cửa ngõ bởi 12mét vuông (hiểu được chỉ quét vôi phía bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích xung quanh của căn chống kia là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è cổ của căn phòng đó là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích cần quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Những bài tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa Thu Nhập Khả Dụng Là Gì ? Thu Nhập Khả Dụng Là Gì

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m cùng chiều cao 15cm. Tính diện tích bao quanh và mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp đó.

Bài 2. Một căn uống chống hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều nhiều năm 9m, chiều rộng kém nhẹm chiều lâu năm 3m cùng chiều cao dài 4m. Người ta phải quét vôi tường và xà nhà trong căn uống phòng kia. Hỏi diện tích yêu cầu quét vôi là từng nào, biết tổng diện tích những cửa ngõ với cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. Một loại thùng không nắp bản thiết kế hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài với kỉm chiều lâu năm 1,2m, độ cao lâu năm 1,5m. Người ta đánh cả mặt trong với mặt quanh đó của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg đánh. Tính lượng tô vẫn đánh hoàn thành cái thùng đó.

Bài 4. Một mẫu thùng làm ra hộp chữ nhật có chiều rộng lớn 4dm, chiều cao 3,5dm và ăn mặc tích một đáy là 70dm2. Tính diện tích S toàn phần của cái thùng đó.

Bài 5. Hải đề nghị làm cho 2 mẫu thùng hình lập pmùi hương bởi sắt ko có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải nên yêu cầu từng nào m2 sắt?

b) Hải tính sơn cả bên trong và bên ngoài 2 dòng thùng đó thì nên mua từng nào kilogam đánh, biết rằng cứ 20m2 thì cần 5kilogam sơn?

Bài 6. Hình hộp chữ nhật có diện tích S đáy là 25,7dmét vuông, diện tích xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích S toàn phần của hình hộp chữ nhật kia.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm diện tích S toàn phần là 25,27dm2, diện tích S lòng là 625cm2. Hỏi diện tích S bao bọc của hình hộp chữ nhật kia bởi bao nhiêu?

Bài 8. Cho một hộp giấy hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là một,2dm, chiều rộng là 5cm, độ cao là 6cm. Tính diện tích toàn phần của vỏ hộp giấy đó.

Bài 9. Tính diện tích S bao bọc và diện tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ tuyệt nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng bằng một phần hai chiều dài, độ cao 5m50centimet.

Bài 10. Một chống họp hình vỏ hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là , chiều rộng kỉm chiều nhiều năm 20dm, độ cao 35dm. Người ta ước ao quét vôi trần nhà cùng bốn bức tường phía trong chống. Biết rằng diện tích những cửa là 22,5m2. Tính diện tích S đề nghị quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube csmaritimo-online.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, csmaritimo-online.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh ĐK cài đặt khóa huấn luyện lớp 6 đến con, được tặng kèm miễn giá tiền khóa ôn thi học tập kì. Cha người mẹ hãy đăng ký học tập thử cho bé và được tư vấn miễn tầm giá. Đăng cam kết ngay!