Dường như, các bạn có thể cảm nhận những tư liệu miễn tầm giá giúp bạn tự học giờ đồng hồ anh vào quỹ thời gian tíết kiệm của bản thân. Bài viết này bao gồm hơn 70 thuật ngữ giờ anh chuyên ngành kế toán thông dụng tốt nhất nhưng Shop chúng tôi ao ước gửi đến tổng thể người hâm mộ. Mời các bạn theo dõi:


*

– Break-even point: Điểm hòa vốn

– Business purchase: Mua lại doanh nghiệp

– Business entity concept: Ngulặng tắc công ty lớn là một trong thực tế

– Calls in arrear: Vốn điện thoại tư vấn trả sau

– Authorized capital: Vốn điều lệ

– Capital expenditure: Chi tiêu đầu tư

– Called-up capital: Vốn đã gọi

– Issued capital: Vốn phát hành

– Invested capital: Vốn đầu tư

– Capital redemption reserve: Quỹ dự trữ bồi hoàn vốn cổ phần

– Uncalled capital: Vốn không gọi

– Working capital: Vốn lưu cồn

– Carrying cost: Ngân sách bảo tồn mặt hàng lưu kho

– Carriage inwards: Ngân sách chuyển vận sản phẩm & hàng hóa mua

– Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

– Carriage outwards: túi tiền chuyển vận sản phẩm & hàng hóa bán

– Cash book: Sổ tiền mặt

– Cash flow statement: Bảng so với lưu lại giao dịch chuyển tiền mặt

– Closing stock: Tồn kho cuối kỳ

– Clock cards: Thẻ bấm giờ

– Category method: Phương pháp chủng loại

– Closing an account: Khóa một tài khoản

– Commission errors: Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô nóng toán

– Concepts of accounting: Các cơ chế kế toán

– Company accounts: Kế tân oán công ty

– Control accounts : Tài khoản kiểm tra

– Consistency: Nguyên ổn tắc độc nhất quán

– Company Act 1985: Luật cửa hàng năm 1985

– Conservatism: Nguyên tắc thận trọng

– Compensating errors: Lỗi tự triệt tiêu

– Conversion costs: Chi phí chế biến

– Cost object: Đối tượng tính giá chỉ thành

– Cost accumulation: Sự tập hòa hợp bỏ ra phí

– Credit balance: Số dư có

– Cost application: Sự phân chia bỏ ra phí

– Credit transfer: Lệnh chi

– Cost concept: Nguyên ổn tắc giá bán phí tổn lịch sử

– Cost of goods sold: Nguim giá sản phẩm cung cấp

– Credit note: Giấy báo hiện đang có

– Current assets: Tài sản lưu động

– Debentures: Trái phiếu, giấy nợ

– Cumulative sầu preference shares: Cổ phần chiết khấu bao gồm tích lũy

– Debit note: Giấy báo Nợ

– Current accounts: Tài khoản vãng lai

– Debenture interest: Lãi trái phiếu

– Curent liabilities: Nợ ngắn thêm hạn

– Current ratio: Hệ số lưu giữ hoạt

– Nature of depreciation: Bản chất của khấu hao

– Causes of depreciation: Các lý do tính khấu hao

– Directors’ remuneration: Thù kyên ổn thành viên Hội đồng cai quản trị

– Depreciation of goodwill: Khấu hao uy tín

– Provision for depreciation: Dự phòng khấu hao

– Cash discounts: Chiết khấu tiền mặt

– Discounts received: Chiết khấu mua hàng

– Reducing balance method: Pmùi hương pháp giảm dần

– Direct costs: túi tiền trực tiếp

– Straight-line method: Phương pháp đường thẳng

– Discounts allowed: Chiết khấu bán sản phẩm

– Provision for discounts: Dự chống phân tách khấu

Aroma đang là can dự tin cậy giúp đỡ bạn đáp án vướng mắc : hoc tieng anh ke toan o dau tốt nhất có thể, tác dụng nhất!