Though the nation lost more than 400,000 military personnel, the mainlvà prospered untouched by the devastation of war that inflicted a heavy toll on Europe and Asia.

Bạn đang xem: Devastated là gì


Mặc mặc dù Hoa Kỳ mất 400.000 binh sỹ, tuy vậy chủ yếu địa Hoa Kỳ hạnh phúc bởi không xẩy ra chiến tranh tàn phá như vẫn xẩy ra tại châu Âu cùng châu Á.
Describing it as a "superbly constructed drama," Richard Kuipers of Variety wrote, "Rarely, if ever, has the topic of teenage bullying been examined in such forensic detail and delivered with such devastating emotional impact," and that "helmer Lee Han maintains perfect tonal control và elicits fine performances from a predominantly female cast."
Richard Kuipers của Variety sẽ viết: "Hiếm lúc, trường hợp gồm, chủ thể nạt tuổi vị thành niên được kiểm soát trong những cụ thể pháp y như vậy với gồm có tác động xúc rượu cồn xịn khiếp nhỏng vậy" cùng rằng "tín đồ điều khiển Lee Han vẫn duy trì kiểm soát âm thanh tuyệt đối hoàn hảo và gợi lên các màn biểu diễn xuất nhan sắc xuất phát từ 1 dàn diễn viên hầu hết là chị em. "
Trong châu Âu bị tàn phá sau chiến tranh, một vài những câu lạc bộ lớn số 1 của châu Âu đề nghị đang muốn Bican.
Korean success in the Siege of Jinju in 1592 had mostly saved this area from devastation during the first invasion.
Triều Tiên thành công vào Cuộc bao vây Jinju năm 1592, góp khu vực này ra khỏi sự tàn phá trong cuộc xâm lăng lần trước tiên.
Observing the stricchạy thử secrecy to insure success, the carriers và their escorts arrived off nhật bản 16 February & launched a devastating series of strikes against the Tokyo area.
Tuân thủ đông đảo phương án bảo mật thông tin nghiêm nhặt nhằm mục tiêu có được nhân tố bất thần, lực lượng đi cho xa bờ Nhật Bản vào ngày 16 mon 2, tung ra một loạt những cuộc ko kích vào Khu Vực prúc cận Tokyo.
The rebels carried out the most devastating of their attacks from 24 December, waiting until people had come together for Christmas festivities, then surrounding và killing them by crushing their skulls with axes, machetes, và large wooden bats.
Các phiến quân đợi đến ngày 24 tháng 12 nhằm tiến hành các cuộc tiến công khiến hủy diệt nặng độc nhất vô nhị, hóng đến khi hồ hết người tập trung tham gia lễ Giáng Sinh, rồi bao vây và gần kề sợ họ bằng phương pháp sử dụng rìu, dao cùng gậy đập lệ đầu.
The Russian command thus lost one of their last chances to lớn defeat a large number of the pro-independence fighters in a concentrated position, although in March the federal forces managed khổng lồ inflict devastating losses against a different column of some 1,000–1,500 fighters (trapping the group under Ruslan Gelayev in the village of Komsomolskoye on 6 March and then killing hundreds of them in the following siege).
Do kia, lệnh của Nga vẫn tấn công mất một trong những thời cơ cuối cùng của mình để đánh bại một trong những lượng mập các binh lực chủ quyền ở 1 địa chỉ tập trung, mặc dù vào tháng 3, những lực lượng liên bang đang tạo ra tổn thất nghiêm trọng cản lại một cột khác trong số 1.000–1.500 binh sỹ (bả team Ruslan Gelayev sinh sống thôn Komsomolskoye vào trong ngày 6 mon 3 cùng tiếp nối thịt bị tiêu diệt hàng ngàn binh lực trong cuộc vây hãm sau này).
Devastating civil wars between liberal và absolutist factions, led by officers trained in the Peninsular War, persisted in Iberia until 1850.
Phá hủy các cuộc tao loạn giữa những phe cánh thoải mái và tuyệt vời và hoàn hảo nhất, được chỉ huy do các sĩ quan lại được huấn luyện và giảng dạy trong Chiến trỡ ràng Bán hòn đảo, vẫn sống thọ sinh sống Iberia cho tới năm 1850.
This was accepted by most of those who came after, in particular Claudius Ptolemy (2nd century CE), who thought the Earth would be devastated by gales if it rotated.
Vấn đề này được đồng ý bởi hầu như những người dân tiếp nối, rõ ràng là Claudius Ptolemy (nắm kỷ thứ 2 SCN), fan nghĩ rằng Trái Đất sẽ bị phá hủy vày bão nếu nó cù.

Xem thêm: Bố Trí Hướng Bàn Làm Việc Tuổi Kỷ Mùi Đem Lại Công Danh Rực Rỡ


We were assigned to Korea, though three years of war had just ended in the summer of 1953, leaving that country devastated.
Chúng tôi được hướng dẫn và chỉ định đến Nước Hàn, mặc dù bố năm chiến tranh vừa ngừng vào mùa hè năm 1953, còn lại một tổ quốc điêu tàn.
At times, we might even conclude that what we are experiencing is so devastating và so unjust that we simply cannot bear it any longer.
Thậm chí đôi khi bạn cũng có thể Tóm lại rằng đa số gì bản thân sẽ trải qua là vượt khốn khổ và bất công tới mức cấp thiết Chịu đựng dài lâu nữa.
And all this l& must become a devastated place, an object of astonishment, & these nations will have khổng lồ serve the king of Babylon seventy years.” —Jeremiah 25:9, 11.
Cả khu đất nầy vẫn trsống yêu cầu hoang-vu gở-kỳ lạ, những nước nầy đã phục-sự vua Ba-by-lôn vào bảy mươi năm” (Giê-rê-mi 25:9, 11).
When a fellow believer or a family member says or does something that hurts us deeply, we may be devastated.
Khi đồng đội đồng đạo hay member vào mái ấm gia đình nói hoặc làm điều nào đấy khiến cho bản thân tổn thương nặng nề nài nỉ, chúng ta có thể bị suy sụp.
1886 – The Phantom Canoe of Lake Rotomahana was a waka wairua (spirit canoe) in Lake Rotomahana, New Zeal& seen eleven days before the deadly eruption of the nearby Mount Tarawera, which devastated the lake và the surrounding area.
Năm 1886 – Xuồng ma của Hồ Rotomahana là 1 trong waka wairua (xuồng ma) nghỉ ngơi hồ nước Rotomahamãng cầu, New Zealand được thấy được mười một ngày trước lúc vụ phun trào bị tiêu diệt tín đồ của núi Tarawera sát đó, đang tàn phá hồ và Quanh Vùng bao quanh.
Twenty thous& Vandals, including Godigisel himself, died in the resulting battle, but then with the help of the Alans they managed khổng lồ defeat the Franks, và on December 31, 406 the Vandals crossed the Rhine, probably while it was frozen, khổng lồ invade Gaul, which they devastated terribly.
Hai mươi ngàn con người Vandal, bao hàm cả phiên bản thân Godigisel, đã tử chiến như thể kết quả của trận chiến này, nhưng mà kế tiếp với việc trợ giúp của bạn Alan, bọn họ sẽ nỗ lực để vượt qua fan Frank, cùng vào trong ngày 31 tháng 12, năm 406 fan Vandal đang vượt qua sông Rhine, chắc rằng trong lúc nó bị ngừng hoạt động, cùng xâm lấn Gaul, địa điểm mà họ vẫn tàn phá một bí quyết khủng khiếp.
As older centers such as Kiev & Vladimir never recovered from the devastation of the initial attack, the new cities of Moscow, Tver and Nizhny Novgorod began khổng lồ compete for hegemony in the Mongol-dominated Russia.
Khi các trung vai trung phong cổ hơn như là Kiev và Vladimir cấp thiết phục sinh sau sự tàn phá của cuộc tiến công đầu tiên, những thị trấn mới như Moskva, Tver cùng Nizhny Novgorod bắt đầu đua tranh quyền chỉ đạo phía bên trong nước Nga sau sự chiếm phần đóng của quân xâm chiếm Mông Cổ.
While in Oklahoma, I had the opportunity to lớn meet with a few of the families devastated by the mighty twisters.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M