TOP.. 6 đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 theo Thông bốn 22, có lời giải, trả lời chấm cùng bảng ma trận 4 mức độ kèm theo.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 3 học kỳ 2

Qua kia, giúp thầy cô gồm thêm những tay nghề chế tạo đề thi học kì hai năm 2021 - 2022 mang lại học sinh.

Thông qua 6 đề thi cuối kì 2 môn Toán lớp 3, còn hỗ trợ những em cố kỉnh có thể những dạng bài bác tập hay gặp vào đề thi, luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn nhằm ôn thi học tập kì 2 hiệu quả. Ngoài ra, hoàn toàn có thể đọc thêm đề thi học kì 2 môn Tiếng Việt. Vậy mời thầy cô với những em cùng csmaritimo-online.com miễn giá thành 6 đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3:


Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 1

Ma trận đề kiểm tra môn Toán học kì 2 lớp 3

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: Nhân, phân tách số gồm nhì, ba chữ số mang lại số tất cả một chữ số, số tức tốc trước. Tìm quý giá x. Tính quý giá của y. Giải toán

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

6

2

7

8

9

1,2

6,7,8,9

Số điểm

1.0

1,0

1,0

1,0

1,5

1,5

2,0

5,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đơn vị đo độ dài; khối hận lượng; thời gian.

Số câu

1

1

Câu số

3

3

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: Nhận biết trung điểm, Tính 2 lần bán kính của hình tròn

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

1

1

5

4

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,5

1,5

5,0

5,0

Tỉ lệ

30%

30%

25%

15%


Đề thi học kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Ủy Ban Nhân Dân THÀNH PHỐ…….. TRƯỜNG TIỂU HỌC 

BÀI KIỂM TRA CUỐI NĂMNĂM HỌC: 2021 - 2022Môn: Toán thù 3Thời gian: 40 phút (ko nói giao bài)

Khoanh vào vần âm trước câu trả lời đúng

Câu 1. (1 điểm) Khoanh vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng

a. Số liền trcầu của số 19890 là:

A. 19891 B. 19890C. 18900D. 19889

b. Số lớn nhất trong số số 25 987; 10 876; 99 876; 54 287 là:

A. 10 876 B. 25 987C. 99 876D. 54 287

Câu 2: (1 điểm) Chủ nhật vào đầu tháng là ngày mùng 5, công ty nhật tiếp sau hồi tháng là ngày mấy?

A. 12 B. 25 C. 24 chiều. 30

Câu 3: (1 điểm). Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống:


a) 25 dam + 17 dam = 420m ☐

b) 4m5centimet > 450 cm☐


c) 999 g + 1kg = 1000 kg☐

d) 12dm 5cm = 125cm☐


Câu 4: (1 điểm) Trong hình mẫu vẽ trên:


A. C là trung điểm của đoạn AD

B. C là trung điểm của đoạn AN

D. N là trung điểm của đoạn AMCâu 5: (1 điểm) Đường kính của một hình tròn trụ là 60centimet thì nửa đường kính của hình tròn trụ kia là:

A. 30cm B. 120centimet C. 20cmD. 240cm


Câu 6: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 45 367 + 6123 b. 98 746 -12 253 c. 57 897 : 7 d. 1984 x 3

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Tìm x


a) 1999 + x = 2005

.................................................

.................................................

.................................................


b) x : 4 = 4117 + 183

.................................................

.................................................

.................................................


Câu 8: (1,5 điểm) Có 7 thùng dầu như nhau đựng tất cả 63 lít dầu. Hỏi bao gồm 774 lkhông nhiều dầu thì nên cần từng nào thùng như vậy nhằm cất hết?

Bài giải

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................


.........................................................................................................................................

Câu 9: (1,5 điểm)

a. Tính hiệu của số tự nhiên và thoải mái nhỏ tốt nhất tất cả hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

b. Tìm y, biết: y x 5 + y x 2 + y = 720

........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

Đáp án đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu

Đáp án

Điểm

Câu 1

a) D.b) C.

Xem thêm: Giải Mã 12 Chòm Sao Hoàng Đạo: Cung Bọ Cạp Là Gì, Thiên Yết (Chiêm Tinh)

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 2

A.

1điểm

Câu 3

a, Đ b, S c, S d, Đ

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 4

A.

1điểm

Câu 5

A

1điểm

Câu 6

a. 51490b. 86493c. 8271d. 5952

Mỗi ‎ đúng được 0,25 điểm

Câu 7

Tìm y:

a. 1999 + x = 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. x : 4 = 4117 + 183

x : 4 = 4300

x = 4300 x 4

x = 17200

Mỗi ‎ đúng được 0,5 điểm

Câu 8

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

1,5 điểm

Câu 9

a. Hiệu của số thoải mái và tự nhiên nhỏ nhất tất cả nhị chữ số cùng với số thoải mái và tự nhiên lớn số 1 bao gồm một chữ số?

99 – 9 = 90

b. Tìm y, biết:

y x 5 + y x 2 + y = 720

y x ( 5 + 2 + 1) = 720

y x 8 = 720

y = 720 : 8

y = 90

0,5 điểm

1 điểm


Đề thi học tập kì 2 môn Toán thù lớp 3 năm 2021 - 2022 - Đề 2

Ma trận đề kiểm soát môn Toán học tập kì 2 lớp 3

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năngSố câu và số điểmMức 1Mức 2Mức 3Mức 4Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL

Số học: Tìm số ngay lập tức sau của một số, đối chiếu số gồm bốn hoặc năm chữ số; phxay cùng, phnghiền trừ gồm nhớ ko thường xuyên với không thực sự nhì lần vào phạm vi 10 000 cùng 100 000; Nhân, phân chia số bao gồm tư chữ số cùng với (cho) số bao gồm một chữ số.

Số câu

1

1

1

1

1

1

2

4

Câu số

1

3

6

4

7

10

Số điểm

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2,0

4,0

Đại lượng với đo đại lượng: Đổi các đơn vị chức năng đo độ dài; biết đơn vị chức năng đo diện tích (cm2); ngày, nhận biết một số trong những nhiều loại tiền nước ta.

Số câu

1

1

Câu số

5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, hình vuông vắn, chu vi, diện tích.

Số câu

1

1

2

Câu số

2

9

Số điểm

1,0

1,0

2,0

Giải bài tân oán bằng hai phnghiền tính liên quan đến rút về đơn vị.

Số câu

1

1

Câu số

8

Số điểm

1,0

1,0

Tổng

Số câu

2

1

2

1

1

2

1

5

5

Số điểm

2,0

1,0

2,0

1,0

1,0

2,0

1,0

5,0

5,0

Đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2021 - 2022

Trường Tiểu học...........................

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM 2021 - 2022MÔN: TOÁN LỚP 3Thời gian: 40 phút ít (không đề cập phân phát đề)

Câu 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng. (1 điểm)

a) Số ngay tức thì trước của số 80 419 là số:

A. 80 418 B. 80 320C. 80 429 D. 80 410

b) Số ngay tức thì sau của số 63 399 là số:

A. 63 398 B. 63 400C. 63 301 D. 63 300

Câu 2. Khoanh vào vần âm đặt trước công dụng đúng. (1 điểm)


a) Hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 8cm, chiều rộng 6cm. Chu vi hình chữ nhật đó là:

A. 14 centimet B. 16 cmC. 28 centimet D. 38 cm

b) Hình vuông gồm cạnh 8cm. Diện tích hình vuông vắn đó là:

A. 12 cm2 B. 64 cm2C. 32 cm2D. 60 cm2

Câu 3. Số ? (1 điểm)

a) 52 639; 52 640; 52 641 ; ............... ; .............. ; .............. ..

b) 45 300; 45 400; ................ ; ............... ; 45 700 ; ................

Câu 4. Đặt tính rồi tính: (1 điểm)


a) 56727 + 24105

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


b) 94852 - 77539

………………………………………

………………………………………

………………………………………

………………………………………


Câu 5. Điền : >; B. 92 C.100D. 126

b) Biểu thức 160 : 4 x 2 có mức giá trị là:

A. 80 B. 60C. 40D. 20

Câu 7. Viết vào địa điểm chấm: (1 điểm)

Hãy viết các số II, VI, V, VII, IV, IX.

a) Theo đồ vật trường đoản cú tự bé nhỏ cho lớn:............................................................................................

b) Theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú béo nhỏ xíu cho bé:...........................................................................................

Câu 8. Bài toán: (1 điểm)

Có 40kg con đường đựng đầy đủ trong 8 túi. Hỏi 15kilogam con đường đựng trong từng nào túi?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Câu 9. Viết phnghiền tính và kết quả vào chỗ chnóng đến thích hợp hợp: (1 điểm)

Một bức tranh hình chữ nhật có chiều rộng 8centimet.Chiều nhiều năm gấp đôi chiều rộng. Tính diện tích S bức tranh đó?

Trả lời: Chiều lâu năm tranh ảnh đó là: ..................................................................................

Diện tích bức ảnh đó là: ..............................................................................................

Câu 10. Có 9638m vải vóc, may mỗi bộ quần không còn 3m. Hỏi hoàn toàn có thể may được tất cả từng nào cỗ áo xống với còn quá mấy mét vải?

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp 3 năm 2021 - 2022

Câu 1:

a) Ab) B

Câu 2:

a) Cb) B

Câu 3: 

a) 52 639; 52 640; 52 641; 52 642; 52 643; 52 644.

b) 45 300; 45 400; 45 500; 45 600; 45 700; 45 800

Câu 4: 

Câu 5:

a) 15dm4cm 9cm d) 1kg > 999g

Câu 6:

a) B

b) A

Câu 7: 

a) Theo sản phẩm trường đoản cú tự bé bỏng cho lớn: II, IV, V, VI, VII, IX.

b)Theo sản phẩm công nghệ từ tự bự mang đến bé: IX, VII, VI, V, IV, II.

Câu 8:

Bài giải

Số kilogam con đường đựng trong 1 túi là: (0,25 điểm)

40 : 8 = 5 (kg) (0,25 điểm)

Số túi đựng hết 15 kg con đường là: (0,25 điểm)

15 : 5 = 3 ( túi) (0,25 điểm)

Đáp số: 3 túi con đường.

Câu 9:

Bài giải

Một tranh ảnh hình chữ nhật bao gồm chiều rộng 8cm.Chiều lâu năm gấp hai chiều rộng lớn. Tính diện tích bức tranh đó?