Top 40 Đề thi Tân oán lớp 4 Học kì 2 bao gồm đáp án

Với Top 40 Đề thi Toán lớp 4 Học kì 2 có đáp án được tổng hợp chọn lọc từ bỏ đề thi môn Toán thù 4 của các trường bên trên cả nước để giúp học sinh có kế hoạch ôn luyện từ bỏ đó đạt điểm trên cao trong các bài xích thi Toán thù lớp 4.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 cuối học kì 2

*

Tải xuống

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất .....

Đề điều tra chất lượng Học kì 2 (cơ bản)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán thù lớp 4

Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số

*
bởi phân số nào bên dưới đây?

*
*

Câu 2: Chọn câu trả lời đúng

A. 3 tấn 25 kilogam = 325 kilogam

B. 5 km2 17 m2 = 5 000 017 m2

C. 2 phút 10 giây = 260 giây

D. 5 00 milimet = 5 m

Câu 3: Đoạn AB trên bản thiết bị vẽ theo tỉ trọng 1: 1 000 dài 12 cm. Độ dài thiệt của đoạn AB là:

A. 1đôi mươi cmB. 1 200 cmC. 12 000 cmD. 12 cm

Câu 4: Trong những số 6 390 ; 3 929 ; 5 382 ; 7 650 số ko phân chia hết cho 9 là

A. 6390B. 3929C. 5382 chiều. 7650

Câu 5: Có 5 viên bi blue color với 8 viên bi màu đỏ. Vậy phân số chỉ số bi greed color đối với tổng cộng viên bi là:

*
*

Câu 6: Một hình thoi tất cả độ dài đường chéo đầu tiên là 9 dm. Độ lâu năm con đường chéo máy nhì bởi độ dài mặt đường chéo trước tiên. Tính diện tích S hình thoi đó?

A. 18 dm2 B. 36 dmét vuông C. 27 dmét vuông D. 54dm2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) : Tìm x/y biết:

*

Câu 2 (3 điểm): Một đám ruộng hình chữ nhật có chiều dài vội vàng 3 lần chiều rộng lớn và hơn chiều rộng lớn 40 m.

a) Tính diện tích thửa ruộng đó.

b) Người ta tLong lúa bên trên thửa ruộng kia, cứ đọng 1 mét vuông nhận được 3 kilogam thóc. Hỏi thửa ruộng đó thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Câu 3 (2 điểm): Trung bình cùng của nhị số là 50. Số mập vội 3 lần số nhỏ bé. Tìm số bé

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
C B C B C C

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

*
*

Câu 2 (3 điểm): Ta bao gồm sơ vật

*

Hiệu số phần đều nhau là:

3 – 1 = 2 (phần)

Chiều rộng thửa ruộng là:

40 : 2 x 1 = 20 (m)

Chiều lâu năm thửa ruộng là:

40 + đôi mươi = 60 (m)

a) Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

60 x 20 = 1 200 (m2)

b) Số ki-lô-gam thóc thu được:

1 200 x 3 = 3 600 (kilogam thóc)

Đổi: 3 600 kg = 36 tạ

Đáp số: 36 tạ thóc.

Câu 3 (2 điểm): Tổng hai số là: 50 x 2 = 100

Ta tất cả sơ đồ:

*

Tổng số phần cân nhau là:

1 + 3 = 4

Số nhỏ bé là:

100 : 4 x 1 = 25

Đáp số: 25

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tạo .....

Đề khảo sát điều tra unique Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng:

*

b)Số “Bảy triệu hai trăm tía mươi nghìn tám trăm linch năm” viết là:

A. 7230805B. 7238005C. 723805D. 7230085

c) Số thích hợp điền vào chỗ chấm nhằm 11dmét vuông 6cmét vuông = …cm2 là:

A. 116B. 1106C. 1160D. 1610

d)Năm 1503 trực thuộc vậy kỉ :

A. XVB. XVIC. XIVD. XVII

Bài 2. Tính:

*

Bài 3. Điền số tương thích vào ô trống:

*

Bài 4. Lúc bấy giờ tuổi người mẹ vội vàng 4 lần tuổi nhỏ.Tìm tuổi của mỗi cá nhân, biết hiện thời tổng cộng tuổi của hai người mẹ nhỏ là 40.

Bài 5. Một hình thoi tất cả đô nhiều năm đường chéo nthêm là 18cm. Độ lâu năm con đường chéo nhiều năm bởi 5/3 độ lâu năm đường chéo nthêm.Tính diện tích S hình thoi kia.

Bài 6.

*

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a)Cb) A c)Bd) B

Bài 2.

*

Bài 3.

*

Bài 4.

Ta có sơ vật dụng tuổi nhỏ là:

*

Tổng số phần đều bằng nhau là: 4 + 1 = 5 (phần)

Số tuổi của người mẹ là: 40 : 5 x 4 = 32 ( tuổi)

Số tuổi của nhỏ là : 40 – 32 = 18 (tuổi)

Đáp số: Con 8 tuổi; Mẹ 32 tuổi

Bài 5.

Xem thêm: Brainstorming Là Gì ? Bật Mí Các Phương Thức Brainstorm Hiệu Quả

Độ lâu năm đường chéo lâu năm là: 18 : 5/3 = 30 (cm)

Diện tích hình thoi là: 30 x 18 : 2 = 270 (cm2)

Đáp số: 270 cm2

Bài 6.

*

*

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào tạo thành .....

Đề điều tra khảo sát quality Học kì 2 (nâng cao)

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Có 3 viên bi màu xanh da trời cùng 7 viên bi màu đỏ vậy phân số chỉ số viên bi màu xanh lá cây đối với tổng thể viên bi là:

*
*

Câu 2: Một hình thoi có độ lâu năm những con đường chéo là 60dm và 4m. Diện tích hình thoi là:

A. 120 dm2 B. 240 m2 C. 12m2 D. 24dm2Câu 3: Các phân số

*
được xếp theo sản phẩm công nghệ trường đoản cú từ bé xíu cho bự là:

*
*

Câu 4: Bản đồ vật sảnh chuyên chở thị trấn Đông Hà vẽ theo tỉ trọng 1: 100 000. Hỏi độ dài 1centimet bên trên bản đồ vật này ứng cùng với độ dài thiệt là bao nhiêu ki-lô-mét?

A. 1km B. 100km C. 300km D. 300dm

Câu 5: Điền số phù hợp vào địa điểm chấm:

8m2 9dm2 = ………..cm2

A.80900 B. 890000 C.8900 D. 800900

Câu 6: Giá trị của biểu thức là:

*
*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x:

a) 1200 : 24 - ( 17 - x) = 36

b) 9 x ( x + 5 ) = 729

Câu 2 (3 điểm ): Có hai rổ cam, ví như cấp dưỡng rổ trước tiên 4 trái thì tiếp đến số cam nghỉ ngơi nhị rổ bằng nhau, giả dụ thêm 24 trái cam vào rổ trước tiên thì tiếp đến số cam làm việc rổ trước tiên gấp 3 lần số cam ở rổ trang bị hai. Hỏi thuở đầu từng rổ có từng nào trái cam?

Câu 3 (2 điểm): Tìm toàn bộ các số có 3 chữ số sao để cho ví như đem từng số cùng với 543 thì được số có 3 chữ số tương tự nhau?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
A A C A A B

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm) :

a.1200: 24 - ( 17 - x) = 36

50 - ( 17- x) = 36

17 - x = 50 - 36

17 - x = 14

x = 17 - 14

x = 3

b. 9 × ( x + 5) = 729

x + 5 = 729 : 9

x + 5 = 81

x = 81 - 5

x = 76

Câu 2 (3 điểm):

Nếu thêm 4 trái cam vào rổ trước tiên thì 2 rổ bằng nhau.

Suy ra rổ đồ vật hai nhiều hơn rổ thứ nhất 4 trái.

Nếu thêm 24 quả vào rổ trước tiên thì số cam rổ trước tiên vội 3 lần số cam rổ vật dụng hai.

Ta có sơ đồ:

Nhìn vào sơ thứ ta thấy:

Số cam nghỉ ngơi rổ thứ nhất là:

đôi mươi : 2 - 4 = 6 ( quả)

Số cam rổ thứ nhì là:

6 + 4 = 10 ( quả)

Đáp số: 6 quả ,10 quả

*

Câu 3 (2 điểm) :

Các số có 3 chữ số giống nhau là:

111; 222; 333; 444; 555; 666; 777; 888; 999.

Các số: 111; 222; 333; 444; 555 bị loại bỏ

Vì số: 555 - 543 Thời gian có tác dụng bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Trong các phân số sau :

*

a) Phân số nào là phân số tối giản ?

*

b) Phân số nào nhỏ rộng các phân số còn lại?

*

Câu 2: Số vừa phân chia hết đến 2, vừa phân chia không còn mang đến 5 tất cả tận thuộc là:

A. 0 B. 1 C. 2D.5

Câu 3: Trong những số 32743; 41561; 54567, 12346 số phân chia không còn cho 3 là:

A. 32743 B. 41561 C. 54567D.12346

Câu 4: Một hình chữ nhật tất cả diện tích

*
, chiều lâu năm
*
m. Chiều rộng lớn hình chữ nhật là:

*
*

Câu 5: Giá trị của biểu thức

*
là:

*
*

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tính:

*

Câu 2 (3 điểm): Lớp 4A gồm 45 em, cuối năm học được xếp 3 loại:

*
số em của lớp đạt các loại Giỏi,
*
số em của lớp đạt loại Khá, sót lại là nhiều loại mức độ vừa phải. Hỏi lớp tất cả bao nhiêu em xếp nhiều loại trung bình?

Câu 3 2 điểm): Tính

*

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
D D A C B A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1:

*
*

Câu 2 :

Phân số chỉ số em xếp nhiều loại Giỏi và Khá là

*

Phân số chỉ số em xếp các loại vừa đủ là

*

Số em xếp các loại mức độ vừa phải là

*

Đáp số: 12 em

Câu 3:

*
*

*

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo .....

Đề khảo sát điều tra quality Giữa học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 4

Thời gian làm cho bài: 45 phút

Bài 1. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống :

*

Bài 2. Tính :

*

Bài 3. Khoanh vào chữ số đặt trước câu trả lời đúng :

*

Bài 4. Cho hình bình hành gồm chu vi đều nhau (thuộc bởi 12 cm) một hình gồm số đo một cạnh là 3 centimet, một hình bao gồm số đo một cạnh là 4 cm. Em hãy vẽ với ghi tên hình thoi vào một trong hai hình kia.

Bài 5. Một tấm kính hình chữ nhật gồm chu vi là 3 m, chiều rộng lớn 3 dm. Tính diện tích S tấm kính đó ra dm vuông ?

Bài 6. Thửa ruộng nhà ông Hùng rộng lớn 1500mét vuông. Buổi sáng sủa ông Hùng cày được 2/5 diện tích thửa ruộng. Buổi chiều ông Hùng cày tiếp và sót lại 1/10 diện tích S thửa ruộng. Hỏi buổi chiều ông Hùng cày được từng nào m2 thửa ruộng kia ?

Đáp án và Hướng dẫn giải

Bài 1:

a) Sb) S c) Đ d) S

Bài 2.

*

Bài 3.

a) B b) C c) Bd) C

Bài 4.

*

Bài 5.

Đổi : 3 m = 30 dm

Nửa chu vi tấm kính chính là : 30 : 2 = 15 (dm)

Chiều lâu năm tấm kính chính là : ( 15 + 3 ) : 2 = 9 (dm)

Chiều rộng tấm kính chính là : 9 – 3 = 6 (dm)

Diện tích tấm kính chính là : 9 x 6 = 54 (dm2)

Đáp số : 54 dm2

Bài 6.

Số mét vuông buổi sáng ông Hùng cày được là : 1500 x 2/5 = 600 (m2)

Số mét vuông còn lại chưa cày là : 1500 x 1/10 = 150 9m2)

Số mét vuông buổi chiều ông Hùng cày được là : 1500 – (600 + 150 ) = 750 (m2)

Đáp số : 750 m2

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề điều tra unique Giữa học tập kì 2 (nâng cao)

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 4

Thời gian làm bài: 45 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Hình bình hành bao gồm độ dài đáy là 4dm, chiều cao là 34dm. Hỏi diện tích hình bình hành là bao nhiêu?

A.126dmét vuông B. 136dm2 C. 146dmét vuông D. 156dm2

Câu 2: Số thích hợp để điền vào khu vực chnóng của 32dm2 49dmét vuông =….dm2

A.49 dm2B. 71 dm2C. 81dm2 D. 3249dm2

Câu 3: Trong những phân số sau đây phân số bởi

*
là:

*
*

Câu 4: Quy đồng chủng loại số những phân số

*
ta được những phân số là:

*
*

Câu 5: Phân số điền vào khu vực chnóng của

*
là:

*
*

Câu 6: Tìm m và n làm thế nào để cho

*
, m và n lần lượt là:

A.2,3B. 3,2C. 2,2 chiều. 3,3

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Tìm x và u:

*

Câu 2 (2 điểm): Không quy đồng, hãy đối chiếu nhì phân số

*

Câu 3 (3 điểm): Lần thứ nhất bà An bán tốt

*
bao mặt đường. Lần thứ hai bán tốt bởi
*
lần trước tiên. Sau nhì lần bán bao đường còn sót lại 12kilogam. Hỏi lúc đầu bao mặt đường gồm từng nào kg ?

Đáp án và Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B D B B D A

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm):