*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài xích hát Lời bài xích hát

Tài liệu Bộ đề thi Tân oán lớp 3 học kì một năm học tập 2021 - 2022 có 15 đề thi tổng hòa hợp từ đề thi môn Toán 3 của các ngôi trường tè học trên cả nước đã làm được soạn giải đáp cụ thể giúp học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao vào bài thi học tập kì 1 Toán lớp 3. Mời chúng ta thuộc đón xem:

Phòng Giáo dục với Đào chế tác .....

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 3 học kì 1

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 1)

PHẦN 1: TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Khoanh tròn vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng

Câu 1: 120×3gồm công dụng là:

A. 360 B. 350 C. 123 D. 160

Câu 2: 5+y=94-16 cực hiếm của là:

A. 70 B. 73 C. 80 D. 83

Câu 3: y×5=31+44cực hiếm của là:

A. 57 B. 75 C. 70 D. 15

Câu 4: Số ngay tắp lự sau của 249 là:

A. 250 B. 150 C. 248 D. 247

Câu 5: Chữ số 5 trong các 125 có giá trị là:

A. 500 B. 250 C. 5 D. 15

Câu 6: Trong một chuồng kê, tín đồ ta đếm được tất cả 30 chân kê. Số nhỏ kê tất cả vào chuồng là:

A. 30 con

B. 60 con

C. 45 con

D. 15 con

PHẦN 2: BÀI TẬP (6 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

192 + 246

837 – 685

378: 5

Câu 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S vào ô trống:

6m 2dm = 62dm

3h 10 phút = 310 phút

4m 5cm = 45cm

2 tiếng đồng hồ trong vòng 30 phút = 150 phút

7dm 4mm = 704mm

7km 12hm = 712hm

Câu 3: Lớp 3A có ba tổ, mỗi tổ có 12 học viên. Lớp 3B bao gồm 40 học sinh. Hỏi cả nhị lớp 3A với 3B gồm từng nào học tập sinh?

Câu 4: Bạn Uyên bao gồm một cuốn sách dày 351 trang. Uyên đã hiểu được 13cuốn sách. Hỏi Uyên ổn còn đề nghị gọi từng nào trang sách nữa thì hết quyển?

*

...................................

Phòng Giáo dục với Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 2)

Bài 1: (2 điểm)

a) Đếm thêm rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm :

4; 8; 12; …... ; …... ; …... ; 25; 30; 35; …... ; …... ; …... ;

16; 16; 32; …... ; …... ; …... ; 27; 36; 45; …... ; …... ; …... ;

b) Điền số tương thích vào nơi chnóng :

7 × 8 = ……… 27 : 9 = ……… 8 × 6 = ………

56 : 8 = ……… 9 × 7 = ……… 42 : 6 = ………

7 × 3 = ……… 72 : 9 = ……… 7 × 8 = ………

72 : 9 = ……… 8 × 9 = ……… 56 : 7 = ………

4 × 4 = ……… 56 : 8 = ……… 9 × 3 = ………

Bài 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :

67 × 4 128 × 3 548 : 4 36 : 5

Bài 3: (2 điểm) Tính quý hiếm biểu thức :

14 × 3 : 7

204 × (73 – 68)

457 – 20× 5

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

42 × (18 : 6)

1trăng tròn + 66 : 2

(48 + 48 ) × 2

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

...................................................................................................................................

Bài 4: (1 điểm)

Trong tứ đọng giác ABCD có mấy góc vuông cùng mấy góc không vuông?

*

……………………………………………………………………

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông ?

…………………………………………………………………………………....

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc không vuông ?

……………………………………………………………………………………

Bài 5: (1 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng:

a) Chu vi hình chữ nhật có chiều nhiều năm 18 centimet, chiều rộng 6 cm là :

A. 24 cm B. 108 centimet C. 48 cm

b) Đồng hồ nước chỉ :

*

A. 4 tiếng 37 phút C. 7 giờ 23 phút

B. 4 giờ 40 phút D. 7 giờ đồng hồ đôi mươi phút

c) Hình mặt tất cả số góc vuông là:

*

A. 2 B. 4 C. 3

d) A. 3 m 50 cm

B. 6 hm 3 m = 603 m

C. 8 m 8 cm = 880 centimet

Bài 6: (1 điểm) Giải toán:

a) Trong đợt góp xống áo cỗ vũ chúng ta biên thuỳ, lớp 2A góp được 48 bộ quần áo. Lớp 3A góp được vội 3 lần số quần áo của lớp 2A. Hỏi lớp 3A góp được từng nào bộ áo quần ?

b) Lớp 3B tất cả 48 bạn, 13 chúng ta là học sinh giỏi. Hỏi lớp 3B còn từng nào bạn không đạt học sinh tốt ?

Bài 7: (1 điểm) Điền vệt tương thích và để được hàng tính đúng :

3……3……33……3 = 31

................................................

Phòng giáo dục và đào tạo với Đào sản xuất .....

Xem thêm: Sơn Tùng M - List Of Awards And Nominations Received By

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán thù lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 3)

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2 điểm)Khoanh vào câu vấn đáp đúng

Câu 1 :Số gồm gồm 9 trăm và 9 đơn vị chức năng là số:

A. 909

B. 99

C . 990

D. 999

Câu 2 :Bình tính 0 : 7 x 1 có tác dụng là?

A. 7

B. 1

C. 0

D. 10

Câu 3 :Số ngay tức khắc trước số 300 là:

A. 200

B. 299

C. 400

D. 301

Câu 4 :Số tròn trăm to hơn 500 bao gồm vớ cả:

A. 2 số

B. 5 số

C. 3 số

D. 4 số

B. PHẦN TỰ LUẬN

Bài 1 (2,0 điểm) :Đặt tính rồi tính

701 – 490

211 + 569

29 x 7

36 : 5

Bài 2 (2,0 điểm) :Tính

7 x 9 + 308

36 : 3 x 6

Bài 3 (1,0 điểm) :Tìm x

a) x : 7 = 14 (dư 4)

b) x x 6 = 36 (dư 5)

Bài 4 (2,0 điểm) :) Khối lớp Ba gồm 250 học sinh. Kân hận lớp Hai có nhiều hơn khối lớp Ba 85 học sinh. Hỏi cả nhị kăn năn lớp có từng nào học sinh?

Bài 5 (1,0 điểm) :Tính hiệu, biết số bị trừ là số lớn số 1 tất cả tía chữ số với số trừ là 900.

*

......................................

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 4)

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1 :7 gấp lên 6 lần thì bằng:

A. 1

B. 13

C. 42

D. 48

Câu 2 :8m2cm = …..centimet. Số phù hợp nhằm điền vào khu vực chnóng là:

A. 82

B. 802

C. 820

D. 8200

Câu 3 :Kết trái của hàng tính 15 x 4 + 5 là:

A. 95

B. 24

C. 65

D. 55

Câu 4 :Một tuần lễ bao gồm 7 ngày, 5 tuần lễ gồm số ngày là:

A. 12

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 5 :

*
của 48m là:

A. 8m

B. 42m

C. 54m

D. 65

Câu 6 :Số bảy trăm linch bảy viết là:

A. 770

B. 707

C. 777

D. 700

PHẦN TỰ LUẬN

Câu 1 :Đặt tính rồi tính

635 + 218

426 – 119

56 x 4

45 x 6

Câu 2 :Tính:

5 x 5 + 18

5 x 7 - 23

7 x 7 x 2

Câu 3 :Tìm x

84 : x = 2

x : 4 = 36

Câu 4 :Đội tuyển học sinh xuất sắc Trường Tiểu học Kyên ổn Đồng gồm 78 học sinh, trong những số đó có

*
là số học sinh xuất sắc Toán thù. Hỏi ngôi trường Tiểu học Kyên Đồng tất cả bao nhiêu học sinh tốt toán?

...........................................

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Học kì 1 - môn: Toán lớp 3

Năm học 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

(Đề số 5)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

Câu 1 :Chữ số 6 trong các 461 có giá trị là:

A. 6

B. 60

C. 600

Câu 2 :Giá trị của biểu thức 27 : 3 + 45 là:

A. 54

B. 55

C. 56

Câu 3 :Điền số tương thích vào nơi chấm: 3m8cm = …… cm

A. 38

B. 380

C. 308

Câu 4 :Hình ABCD bao gồm số góc vuông là:

*

A. 2

B. 3

C. 4

Câu 5 :124 x 3 Số thích hợp điền vào vị trí chnóng là:

A. 362

B. 372

C. 374

Câu 6 :Gấp số 5 lên 4 lần ta được số:

A. 20

B. 25

C. 30

II. PHẦN TỰ LUẬN (6 điểm)

Câu 7 :Đặt tính rồi tính

a) 125 + 238

b) 424 – 81

c) 106 x 8

d) 486 : 6

Câu 8 :Một quyển sách truyện dày 128 trang, An đang đọc được

*
số trang kia. Hỏi còn bao nhiêu trang nữa cơ mà An chưa đọc?