Bộ đề thi cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 1Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán số 2Bộ đề thi học tập kì 2 môn Tân oán lớp một năm 2018 – 2019 theo Thông bốn 22

Sở đề thi cuối học kì 2 môn Toán thù lớp 1

Đề bài: Đề thi học tập kì 2 lớp 1 môn Toán năm học 2018 – 2019

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm) (Mức 1)

a/ Số tròn chục bé bỏng tuyệt nhất là:

A.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 1 học kỳ 2

80

B. 90

C. 60

D. 10

b/ Số 90 đứng tức tốc sau số nào?

A. 89

B. 98

C. 91

D. 92

Câu 2: (1 điểm) Kết quả đúng của phnghiền tính: 39cm + 50cm =…..? (Mức 1)

A. 79cm

B. 89cm

C. 90cm

D. 69 cm

Câu 3: (1 điểm) Trong hàng tuần lễ em đến lớp các ngày: (Mức 2)

A.

Xem thêm:

Thứ đọng bảy, nhà nhật

B. Thứ hai, thứ ba, thiết bị tư

C. Thứ hai, máy cha, đồ vật tư, thiết bị năm

D. Thđọng hai, trang bị tía, máy tư, sản phẩm năm, lắp thêm sáu

Câu 4: (1 điểm) Có…. điểm ở vào hình tròn trụ (Mức 2)

*

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: (1 điểm) Số thích hợp điền vào ô trống là: đôi mươi + 65 = … + trăng tròn (Mức 2)

A. 15

B. 25

C. 35

D. 65

Câu 6: (1 điểm) Đúng ghi Đ, không đúng ghi S vào ô trống: (Mức 3)

a) 66 – 33 = 51

b) 47 – 2 = 45

c) 44 – 22 = 22

d) 8 + 11 = 18

Câu 7: (1 điểm) Nối phnghiền tính cùng với công dụng đúng: (Mức 3)

*

Câu 8: (1 điểm) Đặt tính rồi tính (Mức 3)

a) 68 – 23

b) 65 + 13

c) 8 + 11

d) 79 – 19

Câu 9: (1 điểm) Giải bài toán (Mức 3)

Cây bòng đơn vị Nam có 65 quả, ba sẽ hái xuống 34 quả để phân phối. Hỏi bên trên cây bòng nhà Nam còn bao nhiêu quả?

Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Câu 10: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chnóng (Mức 4)

a/ 98 – … = 45

b/ 35 + … = 99