Đề thi tuyển chọn sinc lớp 6 môn Tiếng Anh năm 2020 - Đề số 4 có lời giải chi tiết, được Shop chúng tôi cập nhật mới nhất từ hệ thống kho đề thi, đề soát sổ tuyển chọn sinc lớp 6. Hỗ trợ học sinh ôn luyện hiệu quả

Chúng tôi sưu tầm với giới thiệu các em tư liệu Đề thi nguồn vào lớp 6 môn Tiếng Anh năm 20đôi mươi (Đề số 4) có giải thuật chi tiết kèm theo, từ hệ thống kho đề thi tuyển sinh vào lớp 6 trên toàn quốc. Nhằm giúp những em ôn tập, củng nuốm kiến thức và kỹ năng và tập luyện giải những dạng đề thi khác biệt để chuẩn bị tốt mang đến kì thi đưa cấp quan trọng của những em học sinh lớp 5.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh vào lớp 6

Tmê say khảo thêm một trong những đề thi vào lớp 6 môn học khác:

Đề thi tuyển chọn sinch vào lớp 6 môn Tiếng Anh 2020 - Đề số 4

I. Tìm một trường đoản cú không thuộc team với từ bỏ còn lại.

II. Chọn giải đáp đúng A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống cho cân xứng.

1. Nhung: What _____________________? - Chi: They are playing Computer games.

 A. vì chưng they vị B. are they doing

 C. they are doing D. they doing

2. It’s 7.30 p.m. My children____________ dinner in the kitchen.

 A. have B. having

 C. are having D. is having

3.______Hoa và her friover playing badminton in the schoolyard?

 A. Do B. Are

 C. Is D. Does

4. What color is________?

 A. her teeth B. her eyes

 C. her hair D. B và C

5. Nam is 1.7 m tall. His brother is 1.4 m tall. His brother is_______

 A. short B. thin

 C. tall D. fat

6. We have sầu two arms and two ________. They are our limbs

 A. eyes B.legs

 C. noses D. heads

7. There is a(n)_____________ on each side of our head. We hear with them

 A. eye B. hair

 C. arm D. ear

8.___ are an orange juice and a lemonade? – Six thous& dong.

 A. What B. How much

 C. How many D. How

9. Don’t drink______________ coffee before you go to bed. It’s bad for you.

 A. these B. some

 C. any D. an

10. Eat______________ & exercise regularly then you’ll be fit and healthy.

 A. hard B. well

 C. careful D. good

III. Hãy mang đến dạng số các của những danh từ bỏ sau.

IV. Em hãy xem thêm bài bác khóa với trả lời các thắc mắc sau.

I live in a house near the sea. It is an old house, about 20 years old, và it is very small. There are two bedrooms upstairs but no bathroom. The bathroom is downstairs next lớn the kitchen and there is a living room where there is a lovely old fireplace. There is a garden in front of the house. The garden goes down khổng lồ the beach and in spring và summer, there are flowers everywhere. I live sầu alone with my dog, Boxer but we have sầu many visitors. Many of my friends work in the thành phố, so they often stay with me because they want lớn relax. I love my house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

1. Where is the house?

__________________________________________

2. How old is the house?

__________________________________________

3. What is in the front of the house?

__________________________________________

4.

Xem thêm: De Thi Học Kì 2 Lớp 3 Môn Tiếng Việt, Tải Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Việt Lớp 3

Why does the owner of the house have sầu so many visitors?

__________________________________________

5. Why does the owner lượt thích the house?

__________________________________________

V. Hãy cần sử dụng những từ bỏ gợi nhắc sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh.

1. There/ be/ houses/ town.

__________________________________________

2. how / rice /& /many/ vegetables / he/ produce?

__________________________________________

3.I/ live/ house/ my parents/ sister.

__________________________________________

4. My/ school/ near/ house/ so/I/ go/ school/ foot.

__________________________________________

5. There/ be/ lake/ park/ near/ house.

__________________________________________

Đề thi Tiếng Anh tuyển sinh lớp 6 năm 20trăng tròn - Đề số 4

Đáp án đề thi vào lớp 6 Tiếng Anh 20đôi mươi - Đề số 4​​​​​​​

I . Tìm một từ bỏ không cùng đội với trường đoản cú còn sót lại.

II. Chọn câu trả lời đúng A, B, C hoặc D nhằm điền vào địa điểm trống cho phù hợp.

IV. Hãy mang đến dạng số nhiều của các danh từ bỏ sau.

V. Em hãy tham khảo bài khóa cùng vấn đáp các câu hỏi sau

1. The house is near the sea.

2. The house is about đôi mươi years old.

3. There is a garden in front of the house.

4. Many of his friends work in the city, so they often stay with hyên ổn because they want to lớn relax.

5. The owner of the house likes his house for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fire in the winter và the view from his bedroom window.

V. Hãy cần sử dụng những từ bỏ nhắc nhở sau nhằm viết thành câu hoàn chỉnh.

1. There are many houses in the town.

2. How much rice và how many vegetables does he produce?

3. I live sầu in the house with my parents and my sister.

4. My school is near my house, so I go lớn school on foot.

5. There is a lake and a park near my house.

Tđắm đuối khảo thêm đề thi vào lớp 6 khác:

Hình như những em học viên cùng thầy cô rất có thể xem thêm nhiều tư liệu bổ ích cung cấp ôn luyện thi môn giờ đồng hồ anh khác được update tiếp tục trên chuyên trang của Shop chúng tôi.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây nhằm tải về đề tuyển chọn sinch lớp 6 môn giờ anh - đề số 4 năm 20trăng tròn, hỗ trợ download file Word, file pdf, góp các em ôn luyện giải phản chiếu hiệu quả độc nhất vô nhị.