Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh Đề thi học kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2 năm học tập năm nhâm thìn – 2017 Đề kiểm giữa học kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2 Một số đề bình chọn tiếng Anh lớp 2 học kỳ 1 để ôn tập kỹ năng

Đề thi học tập kỳ 1 môn giờ đồng hồ Anh lớp 2

Đề bình chọn cuối học tập kì 1 môn Tiếng Anh lớp 2năm 2019 – 20trăng tròn

I. Chọn từ không giống một số loại.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 2 học kỳ 1

1.

A. chips

B. chicken

C. rain

2.

A. mother

B. dress

C. father

3.

Xem thêm: Cấp Phối Đá Dăm Tiếng Anh Là Gì ? Một Số Từ Vựng Tiếng Anh Về Đất Đá Xây Dựng

A. ball

B. bread

C. chocolate

4.

A.grapes

B. read

C. sing

II. Sắp xếp đa số trường đoản cú tiếp sau đây thành câu hoàn hảo.

1.this/ What/ is/?

2.is/ that/ What/?

3.is/ that/ a/ ruler/.

4.it/ Is/ pencil case/ a/ ?

5.Yes,/ is/ it/ ./

6.this/ Is/ an/ umbrella/ ?

7./ book/ Is/ it/ a?

8.Is/ this/ rubber/ a?

9.isn’t/ No,/ it/ ./

Đề tiếng Anhôn thi học tập kì 1 lớp 2năm 2019 – 2020

Question 1: Match. (Nối)

*

Question 2: Complete the words. (Hoàn thành những từ bỏ sau)

*

Question 3: Complete these sentences. (Hoàn thành những câu sau)

*

Đề thi học tập kì 1 lớp 2 môn Tiếng Anh

Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 2năm 2019 – 20đôi mươi

Bài 1. Nối

*

Bài 2. Điền từ bỏ thích hợp hợp

*

Bài 3: Điền chữ cái không đủ vào nơi trống sau:

*

Bài 4: Nhìn trỡ ràng viết thành câu trả chỉnh:

*

Bài 5: Chọn từ bỏ gồm giải pháp vạc âm khác:

1. raintrainstarsnail
2. ballparkhallsmall
3.swimskipskiskate
4. traintallballhall
5.chipsclimbchickenchocolate