Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tđê mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân ttránh sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chuyên ổn đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chuyên ổn đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cửa hàng dữ liệu


*

Đề thi Tân oán lớp 2 Học kì một năm 2021 - 2022 sách mới (60 đề) - Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời sáng tạo

Để học xuất sắc môn Toán lớp 2, phần dưới đấy là Top 60 Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 năm học 2021 - 2022 chọn lọc, gồm đáp án của tía cuốn sách mới Kết nối trí thức cùng với cuộc sống, Cánh diều, Chân trời trí tuệ sáng tạo. Hi vọng cùng với bộ đề thi này để giúp đỡ học sinh ôn luyện với đạt điểm cao trong những bài xích thi môn Toán lớp 2.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 lớp 2

Mục lục Đề thi Tân oán 2 Học kì 1


*

Phòng Giáo dục cùng Đào tạo thành .....

Đề thi Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian có tác dụng bài: phút

(không nói thời gian phạt đề)

(Đề số 1)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm): Khoanh tròn vào câu trả lời đúng

Câu 1: Số 59 hiểu là:

A. Năm chín B. Năm mươi chín C. Chín năm D. Chín mươi lăm

Câu 2: Ngày 24 mon 1hai năm 2019 là sản phẩm công nghệ Ba. Ngày đầu tiên của năm 20trăng tròn là máy mấy?

A. Thđọng Hai B. Thứ Ba C. Thứ đọng Tư D. Thứ Năm

Câu 3: Số lớn số 1 tất cả 2 chữ số khác biệt là: (M2)

A. 99 B. 89 C.98 D.100

Câu 4: 92 bởi tổng của nhì số làm sao trong của cặp số sau đây?

A. 32 cùng 50 B. 55 và 47 C. 37 với 55 D. 55 và 47

Câu 5: Hình vẽ tiếp sau đây bao gồm bao nhiêu tứ đọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 bao gồm giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

A. 2 B. 4 C. 3 D. 5

Câu 6: An có 8 viên bi. Hùng có không ít rộng An 2 viên bi. Hỏi Hùng có từng nào viên bi?

A. 6 viên bi B. 10 viên bi C. 11 viên bi D. 8 viên bi 

II. Phần trắc nghiệm

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

36 + 47 100 – 65 47 + 37 94 – 57

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 2 (2 điểm): Tìm y

a. 37 + y = 81 b. 63 – y = 25 – 8

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 3 (2 điểm): Một vườn gồm 100 cây đào, sau khi buôn bán đi một trong những cây đào thì căn vườn sót lại 37 cây đào. Hỏi đang bán bao nhiêu cây đào?

Bài giải

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

Câu 4 (1 điểm): Hãy vẽ thêm một quãng thẳng vào hình bên để có một hình tam giác với 2 hình tđọng giác. Đọc thương hiệu các hình đó?

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 có giải đáp (5 đề) | Kết nối tri thức">

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinh đặt tính theo sản phẩm dọc

36 + 47 = 83 100 – 65 = 35 47 + 37 = 84 94 – 57 = 37

Câu 2: 

a) 37 + y = 81

y = 81 – 37 

y = 44

b) 63 – y = 25 – 8

63 – y = 17

y = 63 – 17 

y = 46

Câu 3: 

Khu sân vườn sẽ phân phối số cây đào là:

100 – 37 = 63 (cây đào)

Đáp số: 63 cây đào

Câu 4: Vẽ thêm một quãng thẳng vào hình mặt để có 1 hình tam giác và 2 hình tứ đọng giác

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 tất cả đáp án (5 đề) | Kết nối tri thức"> 

Hình tam giác là: ADE

Hình tứ giác là: BCDE

Phòng Giáo dục đào tạo cùng Đào sản xuất .....

Đề thi Học kì 1 - Cánh diều

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Tân oán lớp 2

Thời gian làm cho bài: phút

(ko nói thời gian phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước công dụng đúng.

Câu 1: Số lớn nhất có nhì chữ số là: 

A. 100 B. 99 C. 90 D. 98 

Câu 2: Điền dấu(, =) tương thích vào ô trống: 7+ 8 ☐ 8+ 7 

A. B. > C. = D. Không điền được

Câu 3: Điền số tương thích vào ô trống: ☐ – 35 = 65

A. 90 B. 35 C. 100 D. 30

Câu 4: Số? 

1 tiếng chiều hay …..giờ

A. 12 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 5: Hình bên gồm bao nhiêu hình tứ giác? 

A.

Xem thêm:

1 B. 2

C. 3 D. 4

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 bao gồm đáp án (5 đề) | Cánh diều">

Câu 6: Kết quả của phnghiền tính: 36 + 28 – 14 là: 

A. 54 B. 50 C. 40 D. 14

Phần 2: Tự luận

Câu 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

a) 26 + 29 b) 41 – 27

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 2: (2 điểm) Tìm x 

a) x + 18 = 60 b) x – 29 = 34 + 12

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 3: (2 điểm) Mai có 35 bông hoa, Lan có thấp hơn Mai 8 cành hoa. Hỏi Lan tất cả bao nhiêu bông hoa? 

Bài giải

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

Câu 4: (1 điểm) Em hãy viết phép trừ bao gồm số bị trừ, số trừ và hiệu đều bằng nhau.

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁP.. ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính sản phẩm dọc với tính kết quả:

a) 26 + 29 = 55 b) 41 – 27 = 14

Câu 2: Tìm x: 

a) 

x + 18 = 60

x = 60 – 18

x = 42

b) 

 – 29 = 34 + 12

x – 29 = 46

x = 46 + 29 

x = 75

Câu 3: 

Lan có số nhành hoa là: 

35 – 8 = 27 (bông hoa)

Đáp số: 27 bông hoa

Câu 4: 

Phnghiền trừ tất cả số bị trừ, số trừ và hiệu cân nhau là: 0 – 0 = 0.

Phòng giáo dục và đào tạo cùng Đào chế tác .....

Đề thi Học kì 1 - Chân trời sáng tạo

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(ko đề cập thời gian phân phát đề)

(Đề số 1)

I. Trắc nghiệm: (4 điểm) Khoanh tròn vào vần âm trước tác dụng đúng:

Câu 1: Số tức thời trước của 69 là:

A. 68 B. 60 C. 70 D. 80

Câu 2: Trên hình bên có mấy hình tđọng giác?

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có đáp án (5 đề) | Chân trời sáng tạo"> 

A. 2 hình tứ giác B. 3 hình tđọng giác C. 4 hình tứ đọng giác D. 5 hình tứ giác

Câu 3: 5dm = …..cm?

A. 40cm B. 5cm C. 50cm D. 70cm

Câu 4: Điền số thích hợp vào nơi chấm:

17 + 25 A. 42 B. 47 C. 44 D. 50

Câu 5: 1 ngày bao gồm …. giờ?

A. 24 B. 25 C. 26 D. 27

Câu 6: Mai gồm 16 loại kẹo, Mai có không ít hơn chị Lan 5 chiếc. Hỏi chị Lan tất cả từng nào chiếc kẹo?

A. 19 B. 20 C. 21 D. 11

Câu 7: Ngày 20 tháng 11 là thiết bị hai. Vậy ngày 25 mon 1một là đồ vật mấy?

A. Thứ tư B. Thđọng năm C. Thđọng sáu D. Thứ bảy

II. Tự luận (6đ)

Câu 1: (2đ) Đặt tính rồi tính

a) 56 + 1927 + 9
b) 96 – 5864 – 9

Câu 2: (1,5đ) Tìm x

a) x + 25 = 50b) x – 17 = 49c) 51 – x = 27

Câu 3: (1,5đ) Số ?

 

*
Đề thi Học kì 1 Toán lớp 2 có lời giải (5 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

Câu 4: (1,0đ) Giải bài xích toán

Năm ni tuổi của ông là số tròn chục lớn nhất tất cả nhị chữ số, ông rộng bà 9 tuổi. Hỏi trong năm này bà bao nhiêu tuổi?

Bài giải:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

ĐÁPhường ÁN Đề số 1

I. Trắc nghiệm


II. Tự luận

Câu 1: Học sinc đặt tính theo sản phẩm dọc

a) 56 + 19 = 7527 + 9 = 36
b) 96 – 58 = 3864 – 9 = 55

Câu 2: Tìm x

a) x + 25 = 50

x = 50 – 25 

x = 25

b) x – 17 = 49 

x = 49 + 17 

x = 66

c) 51 – x = 27

x = 51 – 27

x = 24

Câu 3:

*
Đề thi Học kì 1 Toán thù lớp 2 bao gồm lời giải (5 đề) | Chân ttách sáng sủa tạo">

Câu 4:

Số tròn chục lớn số 1 gồm 2 chữ số là số 90

Tuổi của ông là: 90 tuổi.

Tuổi của bà là: 

90 – 9 = 81 (tuổi)

Đáp số: 81 tuổi.

Lưu trữ: Đề thi Toán lớp 2 Học kì 1 - sách cũ

Hiển thị nội dung

Giới thiệu kênh Youtube csmaritimo-online.com


Đã bao gồm ứng dụng VietJachồng trên điện thoại cảm ứng, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn uống, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn mức giá. Tải ngay áp dụng trên Android với iOS.

*

*

Loạt bài bác Đề thi Toán thù, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bsát hại câu chữ chương trình sách giáo khoa Toán 2, Tiếng Việt 2.

Nếu thấy hay, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko tương xứng cùng với nội quy phản hồi trang web sẽ bị cnóng comment dài lâu.