Top 7 Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-2022, bao gồm 7 đề thi, gồm hẳn nhiên cả giải đáp nhằm học viên ôn tập, rèn luyện kỹ năng nhằm mục đích đạt hiệu quả rất tốt mang đến kì thi cuối kì II. Mời các em xem thêm.

Bạn đang xem: Đề thi cuối kì 2 lớp 3

Đề thi cuối học kì II lớp 3 môn Toán thù bao gồm đề thi có đương nhiên cả ma trận cùng câu trả lời xem thêm nhằm học sinh ôn tập, rèn luyện kiến thức và kỹ năng nhằm mục tiêu đạt hiệu quả tốt nhất có thể dứt HK2. Đề có thiết kế tương xứng cùng với lịch trình môn toán mang lại học viên lớp 3, tương xứng cùng với năng lực của học sinh tè học. Mời những em tìm hiểu thêm nhầm ôn luyện đạt hiệu quả cao nhất trong bài xích đánh giá tiếp đây.


Đề thi học kì II Toán lớp 3

2. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 năm học 2021-20224. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 25. Đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 36. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 46. Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 57. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 6

1. Ma trận Đề thi học kì 2 môn Toán thù lớp 3

Mẫu số 1

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN …..

TRƯỜG TH&trung học cơ sở …..

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP.. 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN CUỐI KỲ II - LỚP. 3

NĂM HỌC 2021 – 2022

Mạch kỹ năng và kiến thức, kĩ năng

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số với phnghiền tính: cộng, trừ vào phạm vi 100 000; nhân, chia số có cho năm chữ số cùng với (cho) số tất cả một chữ số.

Số câu

3

1

2

1

4

3

Câu số

1,2;3

6

8; 9

11

1;2;3;6

8; 9;11

Số điểm

1,5

0,5

3,5

0,5

2,0

4,0

Đại lượng với đo đại lượng. Xem đồng hồ đeo tay.

Số câu

2

2

Câu số

4;5

4,5

Số điểm

1,0

1,0

Yếu tố hình học: hình chữ nhật, chu vi và ăn mặc tích hình chữ nhật; hình vuông, chu vi và ăn mặc tích hình vuông.

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

1,0

1,0

Giải bài toán thù liên quan mang lại rút ít về đối kháng vị

Số câu

1

1

Câu số

10

10

Số điểm

2,0

2,0

Tổng

Số câu

3

3

2

1

1

1

7

4

Câu số

1,2;3

4;5; 6

8; 9

7

10

11

1;2;3;

4;5;6;7

8;9;

10;11

Số điểm

1,5

1,5

3,5

1,0

2,0

0,5

4,0

6,0


Mẫu số 2

Mạch kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học: phnghiền cộng, phnghiền trừ gồm ghi nhớ ko liên tục và không thực sự nhị lần vào phạm vi 10 000 và 100 000; Nhân, phân chia số có cho năm chữ số cùng với 9 cho) số tất cả một chữ số. Làm thân quen cùng với số La Mã với bảng thống kê lại số liệu dễ dàng.

Số câu

4

1

1

1

6

1

Số điểm

2

1

1

1

4

1

Đại lượng cùng đo đại lượng: Đổi, đối chiếu các đơn vị đo độ dài; khối hận lượng; biết đơn vị chức năng đo diện tích S (cm2); ngày, mon, năm, xem kế hoạch, xem đồng hồ; nhhận biết một trong những nhiều loại chi phí nước ta.

Số câu

2

2

Số điểm

1

1

Yếu tố hình học: góc vuông; góc ko vuồng; hình chữ nhật, hình vuông vắn, chu vi, diện tích; hình tròn trụ, trung khu, nửa đường kính, đường kính.

Số câu

2

1

3

Số điểm

1

1

2

Giải bài xích toán bằng hai phxay tính

Số câu

1

1

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

6

4

1

1

1

11

2

Số điểm

3

3

1

2

1

7

3


2. Đề thi học kì 2 Toán thù lớp 3 năm học tập 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜNGTH&trung học cơ sở .......

Họ và tên:……..…………………

Lớp: ……..………………………

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: 40 PHÚT

Ngày kiểm tra: ………. mon ….. năm …….

Điểm

Chữ …….

Số ……..

Lời nhận xét của giáo viên

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

PHẦN I: TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước công dụng đúng:

Câu 1. Số có 5 chục nghìn, 2000, 6 trăm, 4 chục, 9 đơn vị chức năng được viết là:

A. 52 649

B. 25 649

C. 62 549

D. 42 659

Câu 2. Kết quả của phnghiền phân tách 4854 : 2 là:

A. 1 427

B. 2 427

C. 2 497

D. 3 427

Câu 3. Giá trị của biểu thức (4 536 + 3 844) : 5 là:

A. 1 767

B. 1 776

C. 1 676

D. 1 677

Câu 4. 3km 6m =………………….m

A. 306 m

B. 3 600 m

C. 360m

D. 3 006m

Câu 5. Từ 7 tiếng kém5 phút mang lại 7 giờ đồng hồ đúng là :

A. trăng tròn phút

B. 10 phút

C. 15 phút

D. 5 phút

Câu 6. Cho x : 8 = 4654. Giá trị của x là:

A. 37 232

B. 27 232

C. 47 223

D. 36 232

Câu 7 . Một hình chữ nhật có chiều lâu năm là 8dm, chiều rộng là 4cm. Diện tích của hình chữ nhật đó là:

A. 32 cm

B. 3trăng tròn centimet 2

C. 3đôi mươi cm

D. 32 centimet 2

PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 8: Đặt tính rồi tính:


A. 32 457 + 6 728 b.73 452 – 46 826 c. 4 513 x 4 d. 84 917 : 7

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

…………………… .…………………… ………………… ………………….

Xem thêm: Hướng Dẫn Phân Tích Kỹ Thuật: Cách Đọc Biểu Đồ Hình Nến,Financialmarketswizard

…………………… .…………………… ………………… ………………….

Câu 9: Tìm x

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

…………………….……… ………………………………

…………………….……… ………………………………

…………………….……… ………………………………

…………………….……… ………………………………

Câu 10: Có 7 thùng dầu tương đồng đựng toàn bộ 63 lít dầu. Hỏi có 774 lít dầu thì nên từng nào thùng như thế để đựng không còn ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11: Tính hiệu của số tự nhiên nhỏ tuổi tuyệt nhất có nhị chữ số cùng với số tự nhiên và thoải mái lớn số 1 gồm một chữ số?

………………………………………………………………………………………………

2.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 năm học tập 2021-2022

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN .......

TRƯỜG TH&THCS .......

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI HỌC KỲ II

LỚP. 3 - NĂM HỌC: 2021 – 2022

MÔN: TOÁN - THỜI GIAN: phút

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM MÔN TOÁN LỚP 3

NĂM HỌC: 2021 - 2022

I.TRẮC NGHIỆM:( 4,0 điểm)

Câu

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

Câu 7

Đáp án

A

B

C

D

D

A

B

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

1,0

II: TỰ LUẬN (6,0 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính: 2,0 điểm) Mỗi phxay tính đúng ghi 0,5 điểm

a. 39 185 b. 26 626 c. 18 052 d. 12 131

Câu 9: Tìm x ( 1 điểm) Đúng mỗi phần ghi 0,5 điểm

x x 7 = 28 406 1 248 + x = 39 654

x = 28 406 : 7 x = 39 654 – 1 248

x = 4 058 x = 38 406

Câu 10: ( 2,0 điểm)

Đáp án

Điểm

Bài giải

Mỗi thùng đựng số l dầu là:

63 : 7 = 9 (l dầu)

774l dầu đựng số thùng là là:

774 : 9 = 86 (thùng)

Đáp số: 86 thùng

0,25 điểm

0,5 điểm

0,25 điểm

0,5 điểm

0,5 điểm


Câu 11: (1 điểm)

Hiệu của số tự nhiên nhỏ dại độc nhất có hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất có một chữ số?

99 – 9 = 90

3. Đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 1

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề thi Học kì 2 - môn: Toán lớp 3

Năm học tập 2021 - 2022

Thời gian: 40 phút

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1: Số lớn số 1 trong số số 9788; 9887; 7889; 7988 là:

A. 9788

B. 9887

C. 7889

D. 7988

Câu 2: Số ngay tức thì sau của số 9999:

A. 1000

B. 10000

C. 100000

D. 9998

Câu 3: Ngày 27 tháng 5 năm năm 2016 là thiết bị sáu thì ngày 3 tháng 6 cùng năm đó là thứ mấy?

A. Thứ tư

B. Thđọng năm

C. Thứ đọng sáu

D. Thđọng bảy

Câu 4: Một hình tròn tất cả tâm I gồm nửa đường kính là 6 cm. Đường kính của hình tròn là:

A. 10 cm

B. 12 cm

C. 20cm

D. 25 cm

Câu 5: Một hình vuông ABCD tất cả chu vi là 40 centimet. tìm kiếm cạnh hình vuông kia.

A. 20 cm

B. 15 cm

C. 144 cm

D. 10 cm

Phần 2. Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính:

a) 18229+35754

b) 7982-3083

c) 24043 × 4

d) 3575: 5

Bài 2: Tính:

a) 99637 – 12403 × 8

b) X × 3 =18726

Bài 3: Các chống học tập đầy đủ được lắp số quạt trần giống hệt. Biết 10 chống học tập gắn 40 cái quạt trần trên nhà. Hỏi gồm 32 chiếc quạt trần thì gắn được mấy chống học?

Bài 4: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều lâu năm 50 centimet, chiều rộng lớn 40 centimet. fan ta giảm mang ra một hình vuông vắn tất cả cạnh bởi chiều rộng tnóng bìa. Tính diện tích tấm bìa còn lại?

4. Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 2

Phòng Giáo dục cùng Đào chế tác .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm cho bài: 45 phút

(cơ bản - Đề 1)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Số ngay lập tức trước của số 9999 là:

A. 10000. B. 10001.

C. 9998. D. 9997.

Câu 2: 23dm = ... cm. Số phù hợp điền vào vị trí trống là:

A. 23 cm. B. 2trăng tròn centimet.

C. 203 cm. D. 230 centimet.

Câu 3: Chọn câu trả lời sai

A. 5 phút = 180 giây

B. B. 2dm = 20cm

C. Tháng 5 bao gồm 31 ngày

D. Đường kính dài gấp đôi buôn bán kính

Câu 4: Hình vuông có cạnh 5cm. Diện tích hình vuông là:

A. 20cm2 B. 20cm

C. 25cm2 D. 25cm

Câu 5: Kết quả của phnghiền phân tách 3669: 3 là


Câu 4: Tính giá trị biểu thức: 13056 + 2472: 2

4.1. Đáp án đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 2

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCDACCA

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 2 (2 điểm):

a) (1điểm) 72386; 73268; 73286; 76832; 78632.

b) (1điểm) 78632; 76832; 73286; 73268; 72386

Câu 3 (2 điểm):

Mỗi sản phẩm tất cả số học viên là:

30: 5 = 6 (học tập sinh)

126 học viên xếp được số mặt hàng là:

126: 6 = 21 (hàng)

Đáp số: 21 hàng

Câu 4 (1 điểm):

13056 + 2472: 2 = 13056 + 1236 = 14292

5. Đề thi học kì 2 Tân oán lớp 3 số 3

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo .....

Đề khảo sát điều tra quality Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Bài thi môn: Toán lớp 3

Thời gian làm bài: 45 phút

(cơ phiên bản - Đề 2)

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng nhất:

Câu 1: Tổng của 47 856 cùng 35 687 là:

A. 83433 B. 82443

C. 83543 D. 82543

Câu 2: Số nhỏ dại duy nhất gồm 4 chữ số là:

A. 1011 B. 1001

C. 1000 D. 1111

Câu 3: Hôm ni là vật dụng năm. Hỏi 100 ngày tiếp theo là sản phẩm mấy vào tuần?

A. Thứ bốn. B. Thứ đọng sáu.

C. Thứ đọng năm. D. Thđọng bẩy.

Câu 4: Diện tích một hình vuông là 9 cmét vuông. Hỏi chu vi hình vuông chính là bao nhiêu?

A. 3 centimet B. 12 cm

C. 4 centimet D. 36 cm

Câu 5: Số 12 được viết bằng văn bản số La Mã là:

A. XI B. XII

C. VVII D. IIX

Câu 6: Biết 356a7 > 35679, giá trị của a là:

A. 0 B. 10

C. 7 D. 9

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5

Câu 2: Có 56 mẫu bánh được xếp vào 8 hộp. Hỏi tất cả 40068 cái bánh thuộc nhiều loại thì xếp được vào từng nào hộp nlỗi thế

Câu 3: Một hình chữ nhật bao gồm chiều dài 3dm2 cm, chiều rộng 9 centimet. Tính diện tích hình chữ nhật đó

Câu 4: Tìm x: x × 2 = 3998

5.1. Đáp án đề thi học kì 2 Toán lớp 3 số 3

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi câu đúng được 0,5 điểm:

Câu123456Đáp ánCCDBBD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm:

a. 40843 + 32 629 b. 39011 – 37 246

c. 3608 x 4 d. 19995: 5


Câu 2 (2 điểm):

Mỗi vỏ hộp xếp được số bánh là

56: 8 = 7 (cái bánh)

40068 chiếc bánh thuộc loại thì xếp được vào số hộp là

40068: 7 = 5724 (hộp)

Đáp số: 5724 hộp

Câu 3 (2 điểm):

Đồi 3dmét vuông centimet = 32 cm

Diện tích hình chữ nhật đã mang lại là

32 x 9 = 288 (cm2)

Đáp số: 288 cm2

Câu 4 (1 điểm):

x × 2 = 3998

x = 3998: 2

x = 1999

6. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 4

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Câu 1: Số ngay thức thì sau số 12075 là: (0,5đ)

A.12074

B. 12076

C. 12077

Câu 2. Số 17934 gọi là: (0,5đ)

A. Mười bảy nghìn chín trăm tía tư

B. Mười bảy nghìn ba trăm chín mươi tư

C. Mười bảy nghìn chín cha tư

D. Mười bảy nghìn chín trăm cha mươi tư

Câu 3. Giá trị của biểu thức 13trăng tròn + 2112: 3 là: (1 đ)

A. 2024

B. 2042

C. 2204

D. 2124

Câu 4. (1 đ)

Chu vi hình chữ nhật ABCD là:

A. 48 cm

B. 28 cm

C. 64 cm

D. 14 cm

Câu 5. Kết trái của phnghiền tính 45621 + 30789 là: (1 đ)

A. 76410

B. 76400

C. 75410

D. 76310

Câu 6. Từ 6 tiếng kém nhẹm 5 phút cho 6 giờ đồng hồ 5 phút ít là từng nào phút:

A. 5 phút

B. 8 phút

C. 10 phút

D. 15 phút

PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 7. Tìm x (1 đ)

a. 1999 + x = 2005

b. X x 3 = 12485

Câu 8. Đặt tính rồi tính: (1 đ)

A. 10712: 4

B. 14273 x 3

Câu 9. Một hình vuông có chu vi 2dm 4centimet. Hỏi hình vuông vắn kia có diện tích bởi bao nhiêu? (2 đ)

Câu 10. Tìm một số hiểu được Khi vội vàng số kia lên 4 lần rồi sút 7 lần thì được 12. (1 đ)

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 4

PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1: B

Câu 2: D

Câu 3: A

Câu 4: B

Câu 5: A

Câu 6: C

Phần II: Tự luận (5 điểm)

Câu 7. Tìm x(1 đ)

1999 + x= 2005

x = 2005 - 1999

x = 6

b. xx 3 = 12485

x= 12486: 3

x= 4162

Câu 8:

1. 10712: 4 = 2678

2. 14273 x 3 = 42819

Câu 9: (2đ) Bài giải

Đổi: 2dm 4centimet = 24cm (0,25 đ)

Cạnh của hình vuông là: (0,25 đ)

24: 4 = 6 (cm) (0,5 đ)

Diện tích của hình vuông vắn là: (0,25đ)

6 x 6 = 36 (cm²) (0,5 đ)

Đáp số: 24 bé thỏ (0.25đ)

Câu 10: (1 đ)

Ta có: x x 4: 7 = 12

x= 12 x 7: 4

x = 21

Vậy số đó là: 21

6. Đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 5

Câu 1: Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng:

a) Số tức tốc sau của 39 999 là:

A. 40 000

B. 40 998

C. 39 998

D. 40 100

b) Số lớn số 1 trong những số: 8 576; 8 756; 8 765; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

Câu 2: Hình vuông có cạnh 9centimet. Diện tích hình vuông vắn là:

A. 36cm²

B. 81cm

C. 81cm²

D. 36cm

Câu 3: Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều lâu năm 6 centimet, chiều rộng 4 centimet. Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm

B. trăng tròn cm

C. 24 cm²

D. 24 cm

Câu 4: Đặt tính rồi tính:

a) 3250 - 324

b) 84 695 – 2 367

c) 1041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 5: Khoanh vào kết quả đúng:

Số phù hợp yêu cầu điền vào nơi chấm nhằm 6m 7cm = ...... centimet là:

A. 67

B. 607

C. 670

D. 607

Câu 6. Tìm x:

a) x– 357 = 4 236

b) x: 7 = 4214

Câu 7: Viết các số: 6 022; 6 202; 6 220; 6 002 theo máy trường đoản cú tự phệ mang lại bé xíu là:

......................................................................

Câu 8: Một team công nhân đề nghị sửa quãng mặt đường lâu năm 4 215 m, team đó đã sửa được quãng đường. Hỏi nhóm công nhân đó còn đề xuất sửa từng nào mét mặt đường nữa?

Câu 9: Một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 8m, Chiều dài ra hơn chiều rộng 13m. Chu vi hình chữ nhật đó là từng nào mét?

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật kia là: .....................

Câu 10: Túi trước tiên đựng được 18 kilogam gạo, túi thiết bị nhì đựng được vội vàng 3 lần túi đầu tiên. Hỏi cả hai túi đựng được tất cả bao nhiêu kilogam gạo?

6.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Tân oán lớp 3 số 5

Câu 1: 1 đ

a) A; b) C

Câu 2: 1 đ Đáp án C

Câu 3: 1 đ Đáp án D

Câu 4: 1 đ

a) 3250 - 324 = 2926

b) 84 695 – 2 367 = 82328

c) 1041 x 7 = 7287

d) 24 672: 6 = 4112

Câu 5: 1 đ Đáp án D

Câu 6: 1 đ

a) x– 357 = 4 236

=> x= 4 236 + 357 = 4593

b) x: 7 = 4214

=> x= 4214 x 7 = 29498

Câu 7: 1 đ Thđọng trường đoản cú đúng là: 6 220; 6 202; 6 022; 6 002

Câu 8: 1 đ

Quãng mặt đường là: 4 215: 3 = 1 405 ( m) 0.5 đ

Quãng đường còn đề xuất sửa là: 4 215 - 1 405 = 2 810 ( m) 0.25 đ

Đáp số: 2 810 m

Câu 9: 1 đ

Chu vi hình chữ nhật là: 58 m

Câu 10: 1 đ

Giải:

Cách 1:

Túi sản phẩm nhì đựng được số gạo là: 18 x 3 = 54 (kg) 0.5 đ

Cả nhị túi đựng được số gạo là: 18 + 54 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

Cách 2:

Vì túi thiết bị nhì đựng được vội vàng 3 lần túi thứ nhất, bắt buộc cả nhì túi đựng được số gạo cấp 3 + 1 = 4 (lần) túi đầu tiên.

Vậy cả hai túi đựng được số gạo là: 18 x 4 = 72 (kg) 0.25 đ

Đáp số: 0.25 đ

7. Đề thi học tập kì 2 Toán thù lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh vào trước câu vấn đáp đúng: (Mức 1)

a) Số tức thì sau của 42 099 là:

A. 42 100


B. 42 098

C. 43 099

D. 43 100

b) Số lớn nhất trong những số: 8 576 ; 8 756 ; 8 765 ; 8 675 là:

A. 8 576

B. 8 756

C. 8 765

D. 8 675

c) 1 giờ 15 phút = … phút

A. 115 phút

B. 615 phút

C. 65 phút

D. 75 phút

d) Ngày 28 tháng tư là trang bị sáu. Ngày 4 mon 5 là lắp thêm mấy?

A. Thứ tư

B. Thứ năm

C. Thứ bảy

D. Chủ nhật

Câu 2: (1,0 điểm). Điền dấu: (Mức 1)

a) 76 635 … 76 653

b) 18 536 … 17 698

c) 47 526 … 47 5đôi mươi + 6

d) 92 569 … 92 500 + 70

Câu 3: (1,0 điểm). Hình chữ nhật ABCD tất cả chiều dài 6 centimet, chiều rộng lớn 4 centimet. (Mức 2)

a) Diện tích của hình chữ nhật là:

A. 24 cm² B. 24centimet C. 20 cm² D. trăng tròn cm

b) Chu vi của hình chữ nhật là:

A. 10 cm B. 20centimet C. 24 cm² D. 24 cm

Câu 4: (1,0 điểm). 12m7dm = … dm. Số phù hợp điền vào nơi chnóng là: (Mức 1)

A. 1 207 dm B. 127 dm C. 1 270 dm D. 1 027 dm

Câu 5: (2,0 điểm). Đặt tính rồi tính: (Mức 2)

a) 27 684 + 11 023

b) 84 695 – 2 367

c) 1 041 x 7

d) 24 672: 6

Câu 6: (1,0 điểm).Tính giá trị của biểu thức: (Mức 2)

a) 229 + 126 x 3 = …………………

b). (9 759 – 7 428) x 2 = …………………….

Câu 7: (1,0 điểm). Tìm x: (Mức 2)

a) xx 6 = 2 412

b) x: 3 = 1 824

Câu 8: (2,0 điểm) (Mức 3)

Một fan đi xe hơi trong 2 tiếng đi được 82 km. Hỏi trong 5 giờ đồng hồ tín đồ đó đi xe hơi đi được từng nào kí- lô- mét?

7.1. Đáp án đề thi học tập kì 2 Toán lớp 3 số 6

Câu 1: (1,0 điểm). Khoanh đúng mỗi câu được 0,25 điểm.