- Gồm các ngulặng tố nhưng mà nguyên tử của bọn chúng gồm thuộc số lớp electron cùng được bố trí thành hàng theo hướng tăng dần của năng lượng điện hạt nhân.

Bạn đang xem: Đề cương hóa 9 học kì 2

- Số lắp thêm từ bỏ của chu kỳ bằng số lớp

3.Nhóm :

- Gồm các nguyên tố mà nguim tử của chúng gồm số electron phần ngoài cùng cân nhau với được bố trí thành một cột theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân nguyên tử

- Số sản phẩm công nghệ tự của nhóm = số electron phần ngoài cùng

4.Sự đổi khác tuần trả về cấu tạo nguyên ổn tử với đặc điểm những nguyên ổn tố vào bảng tuần trả

a) Trong một chu kỳ: tự trái lịch sự phải

- Số e kế bên thuộc tăng dần từ một → 8

- Tính sắt kẽm kim loại giảm , tính phi kyên tăng

- Đầu chu kỳ là sắt kẽm kim loại mạnh, cuối chu kỳ luân hồi là phi klặng mạnh, xong xuôi chu kỳ luân hồi là khí hiếm

b) Trong một đội đi trường đoản cú trên xuống

- Số lớp e tăng vọt , tính kim loại tăng dần đều, tính phi kyên giảm dần

c) Ý nghĩa của bảng tuần hoàn :

- Biết vị trí của nguim tố => cấu tạo nguyên ổn tử

- Ngược lại biết cấu tạo => địa chỉ cùng tính chất

III. HÓA HỮU CƠ 

1. Phân các loại đúng theo hóa học hữu cơ. Hợp hóa học cơ học gồm 2 loại:

+ Hiđrocacbon: Chỉ cất 2 nguyên ổn tố là H, C.

+ Dẫn xuất của hiđrocacbon: Ngòai 2 nguyên ổn tố H, C còn cất các nguim tố khác: N, O, Cl,...

Xem thêm: Tuổi Kỷ Mùi Hợp Hướng Nào ? Sinh Năm 1979 Hợp Hướng Nào? Tuổi Kỷ Mùi Hợp Hướng Nào

2. Tính chất của hiđrocacbon.

*

3. Tính chất của dẫn xuất hiđrocacbon.

a. Rượu etylic, axit axetic, hóa học béo.

*

b. Glucozơ, Saccarozơ, tinch bột và xenlulozơ

*


Mẹo Tìm câu trả lời nhanh hao nhất Search google: "tự khóa + csmaritimo-online.com"Ví dụ: "Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn hóa lớp 9 csmaritimo-online.com"