Dấu câu trong Tiếng Anh được sử dụng y như vết vào Tiếng Việt buộc phải nhiều bạn không quan tâm đến việc biết thương hiệu Tiếng Anh của những vệt câu này. Tuy nhiên nhiều bạn vào tiếp xúc hoặc trong các bước chúng ta lại sử dụng cho nó.

Vì vậy lúc này csmaritimo-online.com English School xin chia sẻ với các bạn bảng tổng hợp 40 dấu câu phổ cập vào Tiếng Anh, mong muốn để giúp ích cho chính mình hiểu.

*

Chúng ta bên nhau tìm hiểu nhé!

. dấu chấm dot
, dấu phẩy comma
. dấu chấm cuối câu period
… lốt 3 châm Ellipsis
: vệt nhị chấm colon
; lốt chnóng phẩy semicolon
! vệt chnóng cảm exclamation mark
? lốt hỏi question mark
– dấu gạch ngang hyphen
‘ lốt phẩy phía bên trên bên phải apostrophe
– vết gạch ngang dài dash
‘ ‘ dấu trích dẫn đơn single quotation mark
” ” lốt trích dẫn kép double quotation marks
( ) dấu ngoặc parenthesis (hoặc ‘brackets’)
< > dấu ngoặc vuông square brackets
& vết và ampersand
→ dấu mũi tên arrow
+ vệt cộng plus
– lốt trừ minus
± lốt cùng hoặc trừ plus or minus
× lốt nhân is multiplied by
÷ dấu chiais divided by
= vết bằngis equal to
≠ vết khácis not equal to
≡ dấu trùngis equivalent to
to hơnis more than
≤ lốt nhỏ rộng hoặc bằngis less than or equal to
≥ vết to hơn hoặc bằngis more than or equal to
% phần trăm percent
∞ vô cực infinity
° độ degree
°C độ C degree(s) Celsius
′ hình tượng phút minute
” biểu tượng giây second
# biểu tượng số number

a còng
 at
vệt xuyệt phải baông chồng slash
/ dấu xuyệt trái slash hoặc forward slash
* vệt sao asterisk

Posted in Từ vựng tiếng AnhTagged biện pháp đọc vệt trong giờ đồng hồ anh, cách áp dụng các lốt câu vào giờ anh, dấu bằng vào tiếng anh là gì, dấu câu thông dựng trong giờ đồng hồ anh, vệt câu trong giờ đồng hồ anh, dấu chnóng than giờ anh là gì, dấu ngã trong giờ đồng hồ anh, phép toán thù trong tiếng anh, từ bỏ vựng về dấu câu