an asmix such as cash, raw materials, parts, or products that are still being made, which a company will use up or sell during the same year:

Bạn đang xem: Current asset là gì

Some current assets are needed to lớn maintain company operations & would not normally be available to meet short-term obligations.
 

Muốn học thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của chúng ta cùng với English Vocabulary in Use từ csmaritimo-online.com.Học các từ bạn cần tiếp xúc một cách sáng sủa.


*

khổng lồ start a new and better way of behaving, forgetting about any bad experiences in the past

Về câu hỏi này
*

*

*

Xem thêm: Ngạn Hữu Tên Thật Là Gì - Ý Nghĩa Hoa Bỉ Ngạn Là Gì

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu giúp bằng cách nháy đúp con chuột Các app tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập csmaritimo-online.com English csmaritimo-online.com University Press Quản lý Sự thuận tình Sở lưu giữ cùng Riêng tư Corpus Các lao lý sử dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語