GLOSSARY ENTRY (DERIVED FROM QUESTION BELOW)
Vietnamese term or phrase:cửa hàng một thể ích
English translation:convenience store
Entered by: atoxraven

Bạn đang xem: Cửa hàng tiện lợi tiếng anh là gì

02:36 Mar 13, 2015
Vietnamese lớn English translationsMarketing - Business/Commerce (general)
Vietnamese term or phrase: shop luôn thể ích
Theo các bạn, cửa hàng ứng dụng dịch quý phái tiếng anh như nào thì cân xứng duy nhất, bản thân tất cả một vài tuyển lựa, tuy nhiên thấy khá do dự, đề xuất chúng ta cung ứng đưa ra tiết trân trọng cảm ơn
atoxraven
*

Local time: 16:07
convenience store
Explanation:đấy là một Một trong những hình thức nhỏ lẻ ở nước ta, còn có tên điện thoại tư vấn là siêu thị thuận tiện Quý Khách có thể bài viết liên quan ở chỗ này. http://vfpress.vn/threads/phan-biet-cac-hinh-thuc-ban-le-o-v... http://luanvan.net.vn/luan-van/khoa-luan-chuoi-cua-hang-tien...

*

This person is a csmaritimo-online.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishClichồng the red seal for more information on what it means to be a csmaritimo-online.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()"> Specializes in field", this, sự kiện, "170px")" onMouseout="delayhidetip()">Thu NguyenVietnamLocal time: 16:07

Xem thêm: Người Mẫu Phan Như Thảo - Phan Như Thảo Không Đủ Quyết Tâm Giảm Cân

*

4convenience storeThis person is a csmaritimo-online.com Certified PRO in Vietnamese to lớn EnglishCliông chồng the red seal for more information on what it means khổng lồ be a csmaritimo-online.com Certified PRO. ", this, sự kiện, "300px")" onMouseout="delayhidetip()">Thu Nguyen

*

6 mins confidence:
*
peer agreement (net): +2
Explanation:Ban co the ttê mê khảo: http://en.m.wikipedia.org/wiki/Convenience_storeChien NguyenVietnamLocal time: 16:07Specializes in fieldNative sầu speaker of: Vietnamese, English

Bài viết liên quan