Không độc nhất thiết là như thế, tôi rất có thể gạch chéo cánh theo cách không giống miễn sao quăng quật đi 3 quả ckhô nóng bất cứ trong 4 quả đó
When you remove sầu an inherited label, it"s shown as crossed out, & you"ll be given the option lớn restore it.

Bạn đang xem: Cross out là gì


Lúc chúng ta xóa nhãn được kế thừa, nhãn này được hiển thị là bị xóa và bạn sẽ tất cả tùy lựa chọn phục sinh nhãn.
After you recite the verses several times, erase or cross out letters until you can recite the verses from memory.
Sau Khi những em hiểu ở trong lòng gần như câu thánh thỏng này các lần, hãy xóa bỏ hoặc gạch bỏ phần đông chữ cái cho tới khi những em rất có thể hiểu thuộc lòng hầu hết câu này từ bỏ đầu óc.
ATPhường crosses out through the inner membrane with the help of a specific protein, and across the outer membrane csmaritimo-online.coma porins.
ATPhường xuyên qua màng vào với csmaritimo-online.comệc hỗ trợ của một một số loại protein quánh hiệu, và đi xuyên ổn màng xung quanh trải qua những porin.
He"s sitting in the audience waiting for his turn lớn go onstage, và he is still scribbling notes và crossing out lines.
After reading them a few times, start erasing or crossing out different parts of the verses while you continue to lớn say the verses.
Sau Khi đọc những câu này một vài lần, hãy ban đầu xóa, hoặc gạch men bỏ các phần khác biệt của những câu này trong lúc những em tiếp tục nói hồ hết câu này.

Xem thêm: Ai Bảo Chăn Trâu Là Khổ " (Kiếm Được 5 Bài), Lời Bài Hát Em Bé Quê


Beginning with the fourth episode of season three, the series"s on-screen title thẻ was modified, with "The csmaritimo-online.comrgin" crossed out in favor of a substitute corresponding to each episode.
Bắt đầu với tập phim sản phẩm công nghệ tư của bộ phim truyền hình sản phẩm công nghệ bố, title bên trên màn hình đã làm được sửa thay đổi, trong số ấy "The csmaritimo-online.comrgin" vẫn sửa chữa cho từng tập phim.
The Locust, from San Diego, also take inspiration from powercsmaritimo-online.comolence (Crossed Out, Dropdead), first-wave sầu screamo (Angel Hair), obscure experimental roông xã (Art Bears, Renalvị and the Loaf), and death metal.
The Locust, trường đoản cú San Diego, cũng lấy cảm hứng trường đoản cú powercsmaritimo-online.comolence (Crossed Out, Dropdead), làn sóng screamo đầu tiên (Angel Hair), experimental rock (Art Bears, Renalbởi vì và the Loaf), với death metal.
The microgenre solidified inlớn its most commonly recognized khung in the early 1990s, with the sounds of bands such as Man Is the Bastard, Crossed Out, No Comment, Capitamenu Casualties, and Manpig.
Tiểu thể nhiều loại này được có mặt hoàn chỉnh vào đầu 1990, với phần đông ban nhạc Man Is the Bastard, Crossed Out, No Comment, Capitadanh mục Casualties, với Manpig.
The Waste Electrical và Electronic Equipment (WEEE) Directive requires that all Electrical & Electronic Equipment (EEE), including your phone & its accessories, must be marked with the symbol of the crossed-out wheeled bin.
Chỉ thị về lắp thêm năng lượng điện, năng lượng điện tử phế truất thải (WEEE) kinh nghiệm tất cả Thiết bị năng lượng điện, năng lượng điện tử phế truất thải (EEE), bao hàm điện thoại cảm ứng với phú khiếu nại điện thoại cảm ứng của người tiêu dùng, cần được lưu lại bằng biểu tượng thùng rác rến bao gồm bánh xe cộ gạch chéo.
Danh sách truy vấn thông dụng nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M